Skip to content

Insikter

Insikter

Ge returflödet mycket kärlek!

Att ha koll på sina returer ger utöver en massa andra fördelar också ett cirkulärt flöde att ”öva” på. Fungerar returprocesserna bra blir det mycket lättare att addera flera cirkulära tjänster.

Läs mer »
Insikter

Högsäsong – Har ni tänkt på allt med logistiken?

Tänk på att veckan innehåller 24 timmar och 7 dagar, vilka aktiviteter har ni som inte ingår i det dagliga drift flödet som kan brytas ut? Påfyllnad och lagervård behöver vara tip top i ett effektivt lagerflöde, ni kan utnyttja tidiga morgnar eller nätterna till detta.”

Läs mer »