Ge returflödet mycket kärlek för returen är starten på produktens vidare (gröna) resa !

I nr 4 av Dagens Logistik 2021 skriver Johanna Linder om returflödets vikt.

Det kan vara svårt att se på returer som något positivt, men fler och fler börjar tänka på returen som en del i produktens resa. Det är ofta det första cirkulära flödet som ett företag hanterar och många gånger kan returinflödet vara företagets största leverantör.

Att ha koll på sina returer ger utöver en massa andra fördelar också ett cirkulärt flöde att ”öva” på. Fungerar returprocesserna bra, då blir det  lättare att addera flera cirkulära tjänster. För att bli klimatneutral finns det ingen del i värdekedjan som är för liten för att ifrågasättas och hållbarhetsmålen måste genomsyra ett företags logistiska aktiviteter. Speciellt då logistik är en möjliggörare för en cirkulär ekonomi, där logistikerns kompetens inom effektiva materialflöden blir användbar. Svinn-minimering är kärnan i logistik!

Logistikbranschen står inför stora utmaningar framåt för att klara av att hantera alla dess nya flöden av produkter och material som ska gå mellan producenter, leverantörer, butiker, kunder, det är omförsäljning både i nyskick och i använt skick, det är uthyrning, reparation och rekonditionering.

Traditionellt har företag tagit emot returer och reklamationer men enbart sålt om produkter i nyskick, helst med obruten förpackning. Vad som hänt med resten av returerna har varit olika från företag till företag. Returmottagningen är resurskrävande med mycket manuell handpåläggning för att sortera ut just nyskick. Har produkten fläckar, skador eller lukt så sorteras den bort. 

 

Nu när synen och värdet på avfall håller på att skifta från skräp till råvara kommer nog allt fler möjligheter och tjänster som förlänger produktens livslängd adderas. Ska produkten lagas och i så fall hur, ska den säljas i använt skick och i så fall i vilket skick? Ska det lagras in och i så fall under vilket SKU? Ska materialet separeras för återanvändning eller återvinning och ska den transporteras tillbaka till produktion som råvara, till en reparation, upcycling- eller serviceanläggning eller till en outlet eller second hand.

Vi på ProFlow tänker på returer som en del av handelns gröna lösning, den mest miljövänliga produkten är den som redan används (inte ligger bortglömd längst bak i garderoben) och då blir returen en möjliggörare och förutsättning.

Ge returflödet mycket kärlek, det kan vara den klokaste investeringen i att kunna möta framtidens logistikupplägg ni gör!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Denna text fokuserar på returens värde, titta på hela systemet, stirra er inte blinda på era systemgränser, returen kan vara det som gör att systemet som helhet blir lönsamt och hållbart.
Det finns mycket mer inom logistiken att titta på ur ett hållbarhetsperspektiv. Fundera gärna på svinn- och lönsamhetskontroll, livscykelanalys, branschstandarder, hållbarhetsrapportering…

Fundera vidare på designkriterium, ansvar i upphandlingsprocessen, inköpsprocessen och dess påverkan på överlager och överproduktion, emballage och minskad paketvolym, återvinningsflöden och emballagehantering på lagret, fossilfri energi, smarta last-mile-leveranser i stället för snabbhet och klimatneutral transport.

En krönikeversion av denna text, där Johanna Linder tar upp personliga erfarenheter från sin tid som Logistikchef på Bagaren och Kocken, hittar du i nr 4 av Dagens Logistik, 2021. Johanna är en återkommande krönikör för Dagens Logistik, där hon även ansvarar för PLANs bilaga Planeten.

Johanna Linder jobbar som projektledare och affärsutvecklare på ProFlow. Hon ansvarar bland annat för vårt affärsområde Cirkulär Logistik- och returflöden.