Svarta Svanar, begreppet börjar dyka upp lite mer frekvent i mitt flöde och det med rätta!

Proflows Johanna Linder reflekterar kring begreppet Svarta Svanar i  Dagens Logistik, 2021. Förra året drog Covid-19 undan mattan för oss och dess konsekvenser kommer vi inte fullt förstå på länge, kanske aldrig. Förra månaden blåste EVER GIVEN in i Suezkanalens sandbankar och fastnade tills högvattnet lyfte bort den med stöd av några grävmaskiner, detta blev återigen en påminnelse om hur sårbara vi är.

 

Vi har länge kunnat leva med mycket högrisk. Privat belånar vi oss till låga räntor, organisationer är hårt slimmade utan buffert och många företag håller sig med låga lagernivåer trots långa ledtider. Vi har tillgodogjort oss rationaliseringsvinsterna men inte brytt oss om minussidan; vi hat levt med hög risk till lågt pris. 

Med eller utan en pandemi så ökar förändringstakten i samhället, vilket leder till ökad osäkerhet och risk.

 

Den Svarta Svanen kännetecknas av sällsynta, till och med osannolika händelser som skapar en plötslig djup kris med allvarliga konsekvenser. Genom att systematisk jobba med riskanalys går det att identifiera, minimera eller mildra konsekvenserna. Inom logistik görs en riskanalys med fördel med kunden i centrum. Vilka risker finns i just er leveranskedja vars konsekvenser får påverkan på era kunders nöjdhet? Att en bro rasar i Sverige är högst osannolikt men i vissa länder, där jag jobbat med Läkare Utan Gränser, händer det på regelbunden basis. Samma händelse kan alltså vara en identifierad risk eller en Svart Svan; det beror på kontexten.

Även i organisationer med kontinuerliga riskreduceringsaktiviteter kommer Svarta Svanar att simma in i de lugnaste av vatten, hela konceptet är ju att de är omöjliga att förutse. Går det att vara förberedd ändå? Såklart!

Framgångsrik krishantering landar i att ha en organisation som klarar av att hantera det oförutsedda med snabb tempoväxling. Genom att säkerställa att organisationen, eller dedikerade delar av organisationen har erfarenhet av att agera i kris. 

Där det finns en vana i att växla om, där beslutsbefogenheter förändras, kommunikationsvägar förkortas och ökar i frekvens, där det finns förståelse för att man temporärt behöver hantera kostnader och kontroll på alternativa (definierade) sätt och inte minst en plan för att återgå till det normala och att dra lärdom inför nästa Svarta Svan. 

Svarta Svanar levererar det ultimata testet för hur robust en organisations leveranskedja verkligen är.

Artikelförfattare: Johanna Linder, Projektledare och Verksamhetsutvecklare på ProFlow och Johanna har över 6 års erfarenhet inom logistikledning för Läkare utan Gränser.

Länk till krönikan finner du här,  den publicerades i branschtidningen Dagens Logistik den 17/6-2021.