Skip to content

Ska spårbarheten äntligen få det fokus den förtjänat?

Spårbarhet är en logistisk grundbult, som framåt får en än viktigare roll inom de cirkulära flödena.

Proflows spårbarhetsexpert Harri Vantaa reflekterar kring sitt favoritämne i Dagens Logistik nr 1, 2022.

Spårbarhet är en nyckelfråga i all förflyttning av gods eller artiklar, vissa branscher har lång erfarenhet av spårning på artikelnivå, så som läkemedelsbranschen, medan andra knappt har kontroll på sina lagersaldon. Generellt är ’availability control’ (inte bara lagersaldo) något av det viktigaste att säkra som logistikansvarig, då varutillgänglighet är en förutsättning för försäljning. När flöden blir cirkulära krävs dessutom spårning för att kunna se varje unik varans historik, ursprung, äkthet och exakta placering. Men för att kunna spåra så måste vi ha identifiering och hur identifierar vi då allt som finns i ett samhälle? Streckkoderna har dominerat sedan 70-talet tack vare sin enkla och billiga framställning och vi kommer att se streckkoder även i framtiden men då i kombination med andra tekniker som 2D-koder (ex. QR), RFID och Augmented Reality, som växer fram och ger ytterligare dimensioner på spårbarhet.

Trenden inom identifieringen och märkningen går mer åt ”vem” och inte ”vad” som märks och informationen som märkningen får med sig blir alltmer omfattande genom kopplingen mot centrala databaser. Detta är en nyckel för att kunna hantera varor i form av mat och andra förbrukningsvaror, för att kunna se om en vara är kopierad eller äkta, hur den är tillverkad osv. För att kunna spåra bakåt och för framtiden i återbrukstänket så måste vi veta exakt vad vi har framför oss eller håller i handen. SKU-nivå kommer inte räcka i framtiden utan varje unik sak ska kunna identifieras, om det så är en vara, logistikenhet, person eller plats. Kan en streckkod lösa detta? Svaret är både ja och nej. Vi kanske måste kunna tvätta ett plagg men vi behöver inte flytta på en plats. I det första fallet kan kanske detta lösas genom att bygga in en tvättbar RFID-tagg eller genom att sy in en QR kod. En plats däremot behöver bara klara väder och vind och där funkar en streckkod.

En väl så viktig fråga är standardisering av märkningen, som gör att vi kan identifiera samma produkt över hela jorden, exempelvis genom GS1-systemet. SGTIN är en GS1-standard för den unika individen av en artikel. Den ger oss möjlighet att spåra, varumärkesskydda, märka och följa en produkt genom hela dess livscykel. Tillsammans ger dessa komponenter stora möjligheter för framtiden och möjliggör t ex Internet of Logistics, då de fysiska produkterna i framtiden kommer kunna ta egna beslut om t.ex. vart de ska och när. Andra möjligheter är att det fysiska helt och håller flyttar in online, idag går det att köpa digitala skor (tex Nike) med Bitcoin, vars unika identitet säkras genom NFT, dessa skor bärs sedan enbart i en digital miljö som ett dataspel. Kommer 2022 bli året då fler high-end företag säljer produkter med spårbarhet genom NFT redan från början för att säkra kunskapen om produktens värde vid fortsatt försäljning?

Spårbarhet är en logistisk grundbult, som framåt får en än viktigare roll inom de cirkulära flödena. Kanske får äntligen spårbarhet nu det fokus som den alltid förtjänat!?

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Krönika skriven av Harri Vantaa, IT-konsult.

Denna krönika publicerades i nr 1 av Dagens Logistik, 2022.

Harri Vantaa jobbar som underkonsult för ProFlow inom sitt expertisområde märkning och spårbarhet.