Skip to content

Vilka frågor ska ställas inför ett inhouse/outsourcing-beslut?

Inhouse eller outsource: ett viktigt strategiskt beslut

”Rekord mycket lager byggs i Sverige – 2022 förväntas 1,4 miljoner kvm logistikyta att färdigställas” skriver Dagens Logistik i ett av sina januari nyhetsbrev.

Så vad är bäst? Inhouse, outsourcat lager till 3PL, eller en mellanvariant av outsourcad drift i egna lokaler, det finns olika lösningar för olika behov, det finns inte några rätt eller fel. Detta kan skilja sig beroende på företagets storlek, geografiska expansion, kunders behov…

 Ett företagets strategi materialiseras i lagret, så hur man än väljer att göra så blir det en strategisk fråga och lagerhantering kan ofta innebära en positionering kring vad företagets kärnverksamhet är. För ett e-handelsflöde är lagret ofta den enda gången i logistikflödet där någon rör fysiskt vid den enskilda slutprodukten, för många innebär det att lagret är just en kärnverksamhet, men lika många menare att det inte är det och genom att outsourca kan man fokusera på sin kärnverksamhet. Vad för roll spelar lagret hos er?

Vi har samlat ihop alla frågor som är bra att ställa om ni står inför detta strategiska beslut!

Vilka huvudfrågor ska ni ställa er själva inför ett inhouse/outsourcing beslut?

 • Vad är er definition av kärnverksamhet?
 • Vad är den interna samlade kompetensen och erfarenheten?
 • Vad har ni för risk-, kontroll- och styrvilja?
 • Vad har ni för framtidsambitioner; expansionsresa, geografiskt, omsättning, sortiment?

Då varje företag är unikt ska vi inte ge generella råd men avråder ifrån att ta beslut baserat tankemönster likt ”Inget fungerar, allt är kasst, vi outsourcar!”.  Att definiera sin riskvilja är viktigt inför ett beslut då det man väljer kan innebär allt från mindre till större affärsrisk.

Nivån av risk påverkas av:

 • Utförar-/beställarkompetens
 • Den initiala investeringsnivån
 • Kontraktstidslängd och möjligheten till att byta eller avbryta (3PL/egen lagerfastighet)
 • Nivån av kundunicitet
 • Framtidsplaner, är behovet stabilt eller står ni inför större osäkerhet?

Utförar- och beställarkompetens är kärnan i en välfungerande drift. Väljer man att drifta inhouse behövs så klart utförarkompetens och landar man i ett beslut att outsourca krävs god beställarkompetens för att upphandla och skapa ett bra långvarigt partnerskap, det är väldigt svårt att köpa något som man inte vet vad det är eller vad det ska innehålla. Så vad innebär denna kompetens?

Vad behöver man ha koll på?

 • Era egna behov
 • Hur ni vill att driften ska skötas
 • Förutsättningar och framtidsmål,
 • Interna processer och arbetssätt för kvalitetssäkring, prioritering, incidenthantering etc.?
 • Slutkunders krav
 • Er anpassningsförmåga och flexibilitet
 • IT! IT organisationen måste hänga med och möjliggöra de fysiska och monetära processerna.
 • Ledningsgruppen, vem har logistikhatten på i ledningen?
 • Det legala, tillstånd och certifieringar
 • Er syn på utveckling och investeringsbehov och vilja.

 

För att hitta rätt lösning gäller det att sätta sina designkriterier och prioritera dessa parametrar.  Designkriterier så som balansen mmellan kostnad, ledtid, hållbarhet och tillgänglighet är oftast huvudkriterier men annat som tas med är skalbarhet, flexibilitet, kvalitet, kapacitet, lönsamhet och risk. Alla företag är unika och måste själva sätta sin lagerstrategi, var sig man väljer egen drift eller outsourcing men centralt i båda strategierna är få kommunikationen att fungera genom stabila processer, bra IT stöd och hälsosamma relationer.

En 3PL upphandlingen kan vara en påfrestande process som både kräver beställarkompetens och tid. Att outsourca är affärskritiskt beslut och det är viktigt att man säkrar grunderna samt skapar så bra förutsättningar som möjligt för ett lyckat framtida partnerskap med 3PL:aren. 

ProFlows logistikkonsulter har lång erfarenhet av lagerdesign, lagerstrategi/distibutionsstartegi utredningar, kravsättning mot 3PL (RFI/RFQ), utvärdering, upphandling och projektledning av implementation och lagerflytt.

Vi hjälper er gärna med hela, eller delar av processen!