Skip to content

Proflow och Idnets insikter från LogiMAT 2024

Robotar, AI och Framtidens Logistik

Den 21 mars hölls LogiMAT 2024 i Stuttgart, Tyskland – en mässa där de senaste innovationerna inom lagerautomation och logistik presenterades. För att fördjupa sig i den snabbt utvecklande teknologin, och för att identifiera trender som kommer att forma framtidens logistiklandskap, besökte Idnet och Proflow mässan. I det här inlägget kan du ta del av de insikter som togs med hem.

Mässan var som vanligt ett gigantiskt event som omfattade 125 000 kvadratmeter fördelat på 10 mässhallar. Utöver utställningen gavs det även möjlighet att lyssna på olika expertforum och seminarier. Bra förutsättningar för att inhämta ny kunskap med andra ord!

Mässan är inte bara stor, den är välbesökt också. Tillsammans med tusentals andra besökare, utforskade Per Redenius och Magnus Rüdén från Idnet och Tobias Berg och Sven Frisk från Proflow allt spännande som visades. Idnet, som är specialiserade på utveckling och implementering av lösningar för digitalisering, lagerautomation och logistikoptimering, och har en stark närvaro inom dessa områden. Det gemensamma målet är alltid att hitta de mest effektiva kundlösningarna. Så när båda parter planerade att resa till LogiMat tog man sällskap.

Gänget hade lite olika mål med sitt besök med tanke på respektive inriktningar och expertisområden. Per och Magnus tog sikte på nya automation- och techlösningar medan Tobias och Sven hade ett bredare intresseområde kring processförbättringar generellt för lager och logistik. Med dessa olika branschperspektiv blev besöket på LogiMAT extra värdefull. Vi tog därför tillfället i akt att tanka av dem deras gemensamma upplevelser och insikter.

Hej Per, Magnus, Tobias och Sven!

Välkomna tillbaka efter ert besök på LogiMAT-mässan 2024. Nu när ni är tillbaka är vi såklart nyfikna på att höra vad ni tyckte stack ut mest på mässan. Var det någon ny teknik eller nya trender som fångade er uppmärksamhet extra mycket i år?

Per Redenius, Idnet: 

Vi har åkt på denna och liknande mässor i flera år. Den stora skillnaden från tidigare mässor var att nu hade man ett större fokus på robotar, automation och AI. Vi såg en mängd innovationer, såsom Goods to Person i olika former, AMR (Autonomous Mobile Robots) och plockarmar, och hur dessa kan integreras med AI. När det kommer till trender är det tydligt att allt fler företag hoppar på tåget och visar sitt intresse för den nya typen av lagerautomation där automationsgraden är högre.

Tobias Berg, Proflow:

Robotisering och Autostore-snarlika utmanare var något vi såg mycket av. Ett stort fokus riktades även mot varianter av Autostores kublösning med robotar. Dessa automationsvarianter utmärker sig genom sin förmåga att hantera högre vikt, fler binstorlekar, högre antal binpresentationer och även ett högre system för dem som har lokaler att utnyttja till fullo. Ett betydande fokus ligger även på helhet och integrerade lösningar, där olika automationslösningar kombineras för att skräddarsy efter individuella behov. Exempelvis genom robotisering och olika varianter av ”Goods-to-Person”-lösningar.

Logimat kallar sig själva för världens ledande mässa för intralogistik. Hur skulle ni säga att mässan skiljer sig från nordiska motsvarigheter?

Sven Frisk, Proflow:

LogiMAT skiljer sig från sina nordiska motsvarigheter främst genom sin storlek och det ökade antalet globala utställare. Detta resulterar i en mångfald av variationer och tekniska lösningar som ständigt finns tillgängliga för att tillgodose olika behov. Det är intressant att utforska de särskiljande detaljerna och uppmärksamma alla aktörer och det breda utbudet som är av intresse för hela Europa. LogiMAT utmärker sig här och ger oss möjlighet att förstå branschens nuvarande status och trender i en vidare kontext, bortom det som bara är etablerat i Sverige. Detta perspektiv är avgörande när vi ska översätta utmaningar och behov till tekniska lösningar.

Magnus Rüdén, Idnet:

LogiMAT erbjuder en mer hands-on upplevelse där besökare får möjlighet att interagera med produkterna och se dem i action. Det ger en djupare förståelse för hur olika lösningar fungerar. Utvecklingen av automationstekniken har kommit längre utanför Norden, vilket innebär att många av de avancerade nya lösningarna inte syns lika tydligt på våra nordiska motsvarigheter. Upplevelsen är att vi skandinaviska kanske är lite mer försiktiga när det gäller att implementera ny teknik och att det finns fördelar med att söka inspiration och lösningar utanför Nordens gränser.

När vi riktar blicken framåt, vilka trender förutspår vi att kunderna kommer att efterfråga år 2024?

Per Redenius, Idnet: 

Det kommer at bli en ökad efterfrågan på mer avancerad automation än vad den traditionella automationen har kunnat erbjuda hittills. Det innebär att företag strävar efter att höja automationsgrad i nya processer och utökat sortiment/SKU:er. De nya automationslösningarna ökar möjligheten att nå högre automationsgrad vilket tillgängliggör ökad produktivitet, lagringskapacitet och att möjlighet att nå kundens framtida förväntningar. Mobila och flexibla lösningar styrda av AI är det som kommer att gälla.

Sven Frisk, Proflow:

Vi tror att kunder kommer efterfråga praktiskt genomförbara implementeringar som innebär en försvarbar investering för att sätta ihop helheten. Det kan till exempel vara robotarmar och tillbehör för att sätta ihop med sin Autostore eller att hitta rätt packlösning som är både effektiv och miljövänlig. Med dagens ekonomiska världsläge så ser vi en något mer försiktig framtoning i att som kund gå i bräschen för helt nya futuristiska lösningar. Många av våra diskussioner handlar om att säkra sitt IT stöd nu för att vara redo för robotisering och framtiden i stort.

Vilka är de kommande stegen inom utvecklingen av lagerautomatisering?

Magnus Rüdén, Idnet:

Nästa steg inom automatisering handlar om att automatisera mer komplexa processer, såsom tömning och fyllning av containrar, som idag är både tidskrävande och arbetsintensiva. Det handlar om att integrera olika tekniker för att hantera kundorder och sträva efter en mer enhetlig och komplett automatiserad lösning. Det krävs samarbete mellan olika automationsleverantörer för att uppnå detta. Dessa förändringar förväntas ske inom de närmaste åren.

Tobias Berg, Proflow:

En av två nästkommande steg är robotar som i allt högre grad ersätter personen i plockmomentet. Det andra steget som är i behov av automationsutveckling är lossning och lastning av gods. Det är enstaka tekniska lösningar som presenteras på LogiMAT men ingen som har fått en bred användning i branschen ännu. Så utifrån att få ihop en helhet så är det fortsatt denna process som är kvar att hitta optimala lösningar för.

Hur ser ni på prognosen om att lagerautomatisering kommer gå mot så kallad ”Zero manual intervention”, det vill säga 100% robotar och AI?

Magnus Rüdén, Idnet:

Vi tror att vi kommer att se de första exemplen på 100% automatiserade lager inom en snar framtid, särskilt för vissa verksamheter och inom vissa branscher, exempelvis inom e-commerce. Även hos mindre automatiserade lager, så kallade Micro Fulfillment Centers, finns stor möjlighet till helautomatiserade lager där behovet av att snabbt komma ut till kund är större.

Sven Frisk, Proflow:

Det kommer troligtvis att gå genom att kombinera flera olika tekniker och finansieringsmodeller för att skräddarsy verksamhetens specifika flöde och produkt. Men det är inte ännu tydligt kring systemfrågan och vem som tar ansvar för övergripande styrning, samt hur projekt drivs framåt kring helhetsansvaret i en leverans. Det kommer troligtvis ske först i USA eller Asien med tanke på helt andra volymer än oss i Norden.

Tack för en spännande inblick från årets LogiMAT-mässa! Har ni några avslutande ord?

Tobias Berg, Proflow:

Avslutningsvis vill vi understryka att kombinationen och integrationen av olika tekniker och lösningar ofta leder till den optimala lösningen för verksamheten. Att göra dessa val, att översätta behov och att optimera rätt aspekter ställer höga krav på oss som ansvarar för att sammanställa helheten.

Per Redenius, Idnet:

Vi ser fram emot att delta på Logimat även nästa år, men vi kommer också att besöka liknande evenemang på andra kontinenter för att hålla oss uppdaterade om den senaste teknologin och marknadsutvecklingen. Det är viktigt att ha den typ av omvärldsbevakning för att kunna möta våra kunders behov. Under våra senaste tre års närvaro på LogiMAT har vi sett en stadig tillväxt inom robotautomation, vilket visar att detta område fortsätter att vara i framkant och att fler aktörer engagerar sig på olika sätt.