Skip to content

Om oss

Vi har varit med och utvecklat e-handeln och har hjälpt flera hundratals kunder i Sverige och Europa att skapa och implementera smarta logistiklösningar.

Effektiva logistikflöden åt alla

ProFlow är ett oberoende konsultbolag som arbetar med att skapa strategiska logistikflöden för e-handlare, handelsbolag och produktionsbolag. Vi är specialister inom logistik och har designat flera av Europas mest kostnadseffektiva lager. 

Vi tar ett större ansvar i våra affärsrelationer och vill vara en partner som erbjuder totalansvar för dina logistikfrågor. Med vår kompetens och processmodell kan vi effektivt identifiera logistikbehovet hos dig som kund och därefter skräddarsy helhetslösningar eller göra kapacitetshöjande åtgärder efter ert behov. Alltid med hållbarhet i fokus.

Målsättningen är att skapa strategiska affärsflöden som du som kund kan växa i och utvecklas med. Vår övertygelse är att effektiva logistikflöden öppnar nya möjligheter för hållbar tillväxt och ökad konkurrensförmåga.

Utförda flöden

+ 0

Logistiklösningar

+ 0
Flödesprocesser
+ 0
Tekniska utredningar

Vår vision är att vi skall vara ledande i utvecklingen av innovativa & hållbara logistiklösningar som gör våra kunder till vinnare i en snabb föränderlig värld.

PROFLOWS HISTORIA

ProFlow – ett logistikkonsultföretag som jobbar med både hjärta och hjärna

Grundstommen till vad som idag är ProFlow utformades redan i början av 1980-talet i Borås av Tommy Högberg, mitt i postordermeckat. Då skickades över 70% av Sveriges postordervolymer ut ifrån Borås! 

Tommy som jobbade på Företagsanalys, såg att många kämpade med att få lönsamheten på lagret, med sin kunskap inom materialadministration, tids- och frekvensstudier i produktion samt rationaliseringsprojekt började han jobba alltmer med de materialintensiva postorderföretagen.

– Orderplockare som tidigare gick cirka 20–25 km varje dag, ja deras gångtiden kunde kortas ner med 70–80%, tid som då kunde läggas på plockning, säger Tommy.

Genom att hjälpa postorderföretagen med smarta och kostnadseffektiva lösningar, exempelvis implementering av frekvensklassificering och mängdplockning, kunde lagren effektiviseras.  

Genom sitt jobb började Tommy jobba med ett av Spaniens, på den tiden, största postorderföretag som hette Venta Catalogo och ryktet om de svenska logistikkonsulterna på Företagsanalys spred sig, det började trilla in förfrågningar från företag runt om i Norden, Spanien, Frankrike och Tyskland.

År 2006 grundade Tommy ProLog Logistik som 2008 bytte namn till ProFlow och företaget växte, de tog på sig allt fler projekt. Tommys ambition var att ProFlow skulle vara ett företag som alla logistikintensiva företag kan vända sig till oavsett storlek. De bestämde sig tidigt för att vara oberoende, stå på kundens sida och alltid sträva efter att hitta den bästa lösningen för varje företags behov. 

– ProFlow skulle skilja sig ifrån andra logistikkonsultföretag genom att vara enklare att arbeta med och mer pragmatiska och verklighetsförankrade, samt att alltid jobba med både hjärtat och hjärnan, berättar Tommy.

2017 sålde Tommy ProFlow till CCL Group men jobbar idag kvar som logistikkonsult.

Vårt erbjudande har förändrats med tiden där bland annat automation, IT och network design blir delar i lösningen. Men även utbildning, organisationsstöd och förändringsledning erbjuds till våra kunder nuförtiden.

– Vi är övertygad om att vår vilja att skapa värde gör skillnad för våra kunder. Vi strävar alltid efter att ha en tydlig vision, gemensamma värderingar och högt engagemang. Att ProFlow fortsatt jobbar med hjärtat i centrum är en självklarhet för oss!

Vår värdegrund

Engagemang

Prestigelöshet

Enkelhet

Professionalism

Långsiktighet

Senaste nytt