Skip to content

Om oss

Vi har varit med och utvecklat e-handeln och har hjälpt flera hundratals kunder i Sverige och Europa att skapa och implementera smarta lagerlösningar.

Vi hittar flytet i din verksamhet

ProFlow är ett oberoende konsultbolag som arbetar med att skapa strategiska logistikflöden för e-handlare, handelsbolag och produktionsbolag i hela Norden. Vi har sedan starten 2006, designat flera av Europas mest kostnadseffektiva lager.

Vi tar ett större ansvar i våra affärsrelationer och vill vara en partner som erbjuder totalansvar för dina logistikfrågor. Med hjälp av vår utvecklade processmodell kan vi snabbt och effektivt identifiera logistikbehovet hos dig som kund och därefter skräddarsy helhetslösningar eller göra kapacitetshöjande åtgärder efter ert behov.
Målsättningen är att skapa strategiska affärsflöden som du som kund kan växa i och utvecklas med. Vår övertygelse är att effektiva logistikflöden öppnar nya möjligheter för snabbare tillväxt och ökad konkurrensförmåga.

Utförda flöden

+ 0

Logistiklösningar

+ 0
Flödesprocesser
+ 0
Tekniska utredningar

Vår vision är att vi skall vara ledande i utvecklingen av innovativa logistiklösningar som gör våra kunder till vinnare i en snabb föränderlig värld.

Vår värdegrund

Engagemang

 • Vi möter kunder och organisationer utifrån deras förutsättningar.
 • Genom vårt agerande visar vi genuint intresse och delaktighet.
 • Vi jobbar för kontinuerlig utveckling och är öppna för nya idéer.

Prestigelöshet

 • Vi visar respekt genom att vara öppna och lyhörda mot kunder, arbetskamrater och leverantörer.
 • Vi är ödmjuka och visar mod genom att våga be om hjälp.
 • Vi delar med oss av vår kunskap.

Enkelhet

 • Rak och tydlig dialog.
 • Vi tror på ett transparent arbetssätt.
 • Att samarbeta med Proflow skall av kunder och leverantörer upplevas okomplicerat.

Professionalism

 • Vi genomför och följer upp utfall av vad som beslutas.
 • Vi agerar utefter sakliga och faktabaserade grunder.
 • Vi påvisar omdöme, pålitlighet och seriositet genom att vara tydliga och transparanta i allt vad vi gör.

Långsiktighet

 • Vi skapar förtroende och långsiktiga relationer med kunder, arbetskamrater och leverantörer.
 • Vi lär känna kunder, medarbetare och leverantörer genom ett öppet, intresserat och personligt bemötande.
 • Vi är en arbetsplats med god arbetsmiljö, där vi respekterar och tar hand om varandra.

Senaste nytt