Skip to content
ProFlow hjälper er att hitta smarta logistiklösningar, oberoende automationsgrad på lagret.
Automation och robotisering handlar inte om ett antingen eller, utan att hitta lösningar som passar just ert behov, och därmed rimlig investering i förhållande till er affär.

ProFlow gör en djupdykning inom området lagerautomation, vi skapar en kunskapsbank, gör spaningar och får förståelse för hur olika leverantörer ser på samma frågor. Det är vår kunskapstörst och nyfikenhet som driver oss, och vi tror många av våra kunder funderar på just dessa frågor.

Vi strävar ofta efter effektivisering och större personoberoende i lagerprocesser. Historiskt har lagerautomatiseringar vart mycket vanligare ut i Europa än i Sverige då det vart en större brist på mark och högre byggkostnader på kontinenten, sedan en tid tillbaka ser vi samma utmaningar i allt större utsträckning även på hemmaplan. Lyckligtvis har automationsbranschen parallellt tagit stora utvecklingssteg där de nya lösningarna är mer modulära, går snabbare och implementera och kan möta behov på olika nivåer. Tidigare har det vart svårt att hitta lönsamhet i automation, det har krävts stora investeringar där lönsamheten äventyrats av tillväxt-takt och komplexitet, men detta börjar förändras. Allt fler funderar inte på OM de ska automatisera, utan VAR de ska börja.  Dessutom går robotiseringsutvecklingen snabbt och här ser vi tydligare en möjlig direkt ersättning av människan. 

 

Så vi har full förståelse för alla de som nu känner sig redo att investera i automation, på någon nivå och dår är kärnfrågan: vad är rätt automation för just min verksamhet? 

Vi ser att många kunder har en utmaning när de ska identifiera och definiera sitt automationsbehov, och vi rekommenderar att ta hjälp av oberoende extern expertis för att få kunskap om vad som finns och vad som är lämpligt. Möjliga lösningar och leverantörsutbud växer för varje dag, speciellt om man även tittar utanför USA och Europa! 

Intervjuserie

I ProFlows intervjuserie med automationsfokus prratar med några av de stora traditionella europeiska aktörerna, men också med de nya aktörerna som satsar 100% på robotisering, AI och alternativa lösningar. Vi ser att båda typer av automatisering kan samverka men också konkurrera och den här utvecklingen vill vi hjälpa våra kunder att bevaka och vid behov föreslå. 

Det handlar om automationsleverantörer och robotleverantörer så som TGW, Knapp, SSI Schäfer, Swisslog, Geek+, Element Logic, Kardex, Ferag, Dematic, Caja Robistics, Exotec, Quicktron, Binary Brains och Grey Orange!

Leverantörer sitter på så mycket kunskap, samtidigt som utvecklingen går i rasande takt och vi hoppas att vår intervjuserie kommer ge dig lika mycket som den gett oss! Klicka på nedan på respektive logga för att ta del av intervjuerna.

 

More to follow…