Skip to content

Behöver ni få bättre koll på era tullkostnader?

Tull blir mer och mer komplext, hur förhindrar ni oplanerade kostnader?

Tull är ett område som oftast hamnar långt ner på prioriteringslistan hos importerande och exporterande företag men att inte ha koll på sin tull kan stå sig dyrt i slutändan. För att öka vår insikt kring tullhantering har vi varit i kontakt med tre tullexperter; ECUS, Tullxperten och KGH Customs Services AB, som bland annat gav oss följande tips:

  • Se till att dina varor har rätt varukod, då det ligger till grund för hur mycket som ska betalas i tull, skatter och andra avgifter
  • Ha koll på returflödet, dess processer och avgifter, för att inte tappa lönsamhet när varorna rör sig över tullgränserna.
  • Ha koll på valt leveransvillkor, när ansvaret går över till köparen under transporten och vem av dem som står för respektive kostnader
  • Ansvaret av tull bör ligga hos ekonomichefen

Alla tre instämmer att tull har blivit ett mer och mer komplext område de senaste åren, då det kontinuerligt kommer nya regler och restriktioner. Deras råd är att redan från start ta kontakt med någon som kan tull, för att förhindra oplanerade kostnader och att tull blir en flaskhals i flödet.

Tack tullexperterna John Börjesson på Tullxperten, Angelica Lundin, Jörgen Eriksson på KGH och på ECUS för tipsen.

Behöver ni hjälp med kartläggning av era flöden, kostnader och processer eller en kravställning inför en tullupphandling, kontakta oss på ProFlow, vi hjälper gärna till!