Forsknings- och tillämpningskonferens i Borås, 20-21 oktober

Vad har hänt med logistiken de senaste 16 åren?

Krönika publicerades i Dagens Logistik nr 3 2021. ProFlows Johanna Linder sitter i styrelsen för PLAN som arrangerar konferensen och hon har tillsammans med Jenny Bäckstrand på Jönköping University gjort en spaning på vad som hänt mellan 2005, då konferens senast var i Borås och årets ämnen

År 2005 hade konferensen temat ”kvalitet och effektivitet i hela försörjningskedjan och klassiska ämnen som supply chain management, lagerstyrning och produktionslogistik, även med inriktning mot lean, samt några smalare ämnen som t ex godsmärkning, behandlades. År 2021, 16 år senare, är huvudrubrikerna sjukvårdslogistik, digitalisering, cirkularitet, demand driven MRP, transport, bygglogistik och sourcing. Ämnena speglar den breddning, ökade digitalisering och allt större fokus på hållbarhet som sker inom logistiken. 

Nästa år lär vi få se än fler tvärvetenskapliga artiklar, såsom datadrivna försörjningskedjor, datastödda supply chainbeslut, kunddriven utveckling, och än mer miljö- och konsumentfokus. Inte minst förutspår vi ett ökat fokus på e-handelslogistik, en bransch som i princip enbart handlar om logistik. Med den snabba omställningen till e-handel hamnar kunden än mer i fokus, även för logistikern. Inom e-handeln finns sedan länge tillgången till stora mängder data och årets spår om digital demand planning kommer bli en självklarhet de närmsta åren, att jobba datadrivet möjliggör planering på en helt ny nivå. Görs e-handeln rätt, så blir den dessutom en möjliggörare för cirkulära flöden där last-mile blir first mile och kunden blir en leverantör att ta hänsyn till. Ett ämne från 2005: godsmärkning, kommer nog snart segla upp igen, då märkning och spårning blir allt viktigare för att kunna leverera både kundfokuserad logistik och cirkularitet i praktiken.

Att en logistik-grundbult som märkning får ett uppsving påminner oss om att trots att logistik är mångfacetterat så är grundprinciperna samma. Vi ska såklart utnyttja alla nya möjligheter med tex Al och automation, men inte glömma var vi kommer ifrån. En majoritet av Sveriges företag planerar utökning eller nybyggnation av lager och suget efter automation är starkt – men även i ett fullt automatiserat lager så krävs kvalitativ lagerstyrning.

Logistik finns i allt, det har vi branschen vetat länge, men nu får allt fler upp ögonen för det.

Logistikrelaterade nyheter kommer upp flera dagar i veckan i våra största dagstidningar, med rubriker om allt från Suez, till Brexit eller cementförsörjning. Fler och fler utbildningar ploppar upp och supply chain manager är en av de mest efterfrågade kompetenser som söks via LinkedIn!

Hoppas att denna krönika satt igång många tankar. Vågar ni er på att diskutera vad en krönika om ytterligare 16 år, år 2037, kommer innehålla!?

Krönikan publicerades i Dagens Logistik nr 3 2021