Skip to content
Effektivisering och mjukvara i fokus för automationsbranschen

Proflow har intervjuat flera av de största automationsleverantörerna om marknaden. En röd tråd är att energieffektivitet, mjukvaruutveckling och flexibilitet ligger i fokus för många. Följande artikel, av Hilda Hultén, publicerades in Dagens Logistik, # 3 2022.

– Vi kan ju konstatera att det är fortsatt högt tryck i automationsbranschen men ROI verkar bli viktigare nu, i takt med att kunderna får sämre likviditet, säger Johanna Linder på Proflow.

Automationsbranschen har fullt upp: globalt väntas marknaden för intralogistik växa till 59.5 miljarder dollar till 2026, enligt en färsk marknadsrapport från Globenewswire, vilket innebär en marknadstillväxt på 7,2 procent per år.

– Automationsleverantörerna har fullt upp och allt fler vill in på den här marknaden. Vi ser också att nischade aktörer inom en viss teknik går mot att bli helhetsleverantörer, säger Johanna Linder, projektledare och affärsutvecklare på logistikkonsulten Proflow.

Ökat fokus på lönsamhet

Marknaden och efterfrågan är fortsatt stark. Samtidigt ser hon att kundernas förfrågningar börjat ändra karaktär under året:

– Tidigare fick man lite känslan av att automation var “hett” och att det var därför man köpte en Autostore. Nu är tiderna tuffare, fokus på ROI (return on investment) har ökat och drivkraften är nu framförallt att skapa en kostnadseffektiv logistik, säger Johanna Linder.

– Fokus har förändrats från tillväxt till lönsamhet. Vi märker också att vissa kunder pausar projekt och investeringsbeslut, så såg det inte ut för ett år sedan.  

Proflow har under 2022 gjort djupintervjuer med flera automationsleverantörer; Knapp, TGW, SSI Schäfer, Swisslog, Element Logic, Kardex, Ferag och Geek+, om marknaden och utvecklingen i branschen.

Norden starkt inom automation

Enligt Anton Blidberg, system sales manager på Kardex, ligger Norden i framkant när det gäller att lagerautomation.

– Vi ligger säkert 4-5 år före många andra länder i Europa i hur vi tänker och vad vi vågar göra. Vi har inte så många gigantiska lager, men väldigt många företag väljer att automatisera för att öka plockhastigheten.

Norden ligger också i framkant vad gäller automation som förbättrar ergonomin och inom hållbarhetsområdet, där lösningarna blir alltmer energieffektiva. SSI Schäfer har t ex som standard att kranarna tar tillbaka energin när de bromsar, och matar den till en kran som håller på att accelerera.

– Sen kan vi utrusta maskinerna så de bland annat drivs med hjälp av solceller på taken, våra kranar klarar också av att mata tillbaka energi till elnätet, säger Hans Ekström, solution designer på SSI Schäfer.

 

Robotar framtidens lagerpersonal

När det gäller teknikutveckling kommer områden som automatisk lossning av container och lastbilar och depalletering av pallar, och även robotar som sorterar, bygger pallar och avgångslastar på lastbil på tillväxt, menar Predrag Djukanovic, sales manager på Swisslog. Särskilt inom robotteknik går utvecklingen snabbt framåt, konstaterar han:

– Jag tror att om tio år så är det lika sällsynt att en människa plockar som det är att en robot plockar idag.

Han får medhåll av Hans Ekström.

– Rent krasst så säljer vi mycket pallkranar och skyttelsystem för småplock, men det som hänt på sistone är att det även kommit in en högre nivå av automation där plockrobotar har börjat användas mer.

Mjukvaran i fokus

En av de företag som tillverkar golvgående lagerrobotar är Geek+, som nyligen lanserat en egen säljorganisation i Norden, baserad i Danmark. Jean Gateau är global säljchef där:

– För oss ligger stort fokus på att utbilda marknaden och förändra synen från traditionell lagerautomation till flexibla robotsystem, säger han till Proflow, och pekar på att det som driver automationsutvecklingen, är mjukvaruutvecklingen.

–  Teknikutvecklingen sker inuti robotarna, all vår forskning och utveckling sker idag på mjukvarusidan.

Även övriga automationsleverantörer pekar på vikten av att satsa på systemutveckling.

– Av våra drygt 6 500 anställda så är säkert 1 700 mjukvaruutvecklare idag, och det är där vi ser det största behovet av att nyanställa framåt, säger Tobias Henriksson, marknadschef för Norden på Knapp, som enligt honom fördubblat både omsättningen och antalet anställda de senaste 6-7 åren.

– Produkterna finns där, men mjukvaran är en förutsättning för att kunna gå mot ett så autonomt lager som möjligt, kommenterar Kristian Brink, projektsäljchef och Hans Gjers, affärsutvecklingschef på TGW i Norden.

Data nyckeln till lyckad automation

För att lyckas med ett automationsprojekt krävs att man har koll på sina flöden – och även där behövs systemstöd, menar Predag Djukanovic, Swisslog.

– Företag som kommer från en manuell värld och inte har ordning på sin data men vill automatisera, borde ta ett steg tillbaka och först implementera en mjukvara för att kunna tanka hem ordentliga data som kan ligga till grund för att bygga automationen.

Anders Bohlin, sales manager på Element Logic menar att hela verksamheten behöver genomlysas inför en automatisering, för att se vart kunden har sina ”pains”.

– Rent allmänt så är plock och pack mest löneintensivt, så ofta är det logiskt att börja där. Det är visserligen en investeringstung automation men också där du får mest return of investment.

Inför en automatisering måste kunden bestämma sig för vad de är ute efter; hastighet, yteffektivitet eller att förbättra flödet på lagret, menar Anton Blidberg, system sales manager på Kardex:

– Det gäller också att framtidssäkra investeringen så man inte låser in sig i ett hörn där verksamheten inte kan växa och inget går att ändra.

Viktigt optimera för tillväxt

Han får medhåll av Joakim Waern, vd för Ferag i Norden och Baltikum.

– Tittar man för mycket på processen och optimering så riskerar man att överautomatisera grovt, för att prognosen kanske inte stämmer med verkligheten. I synnerhet vid differentierade eller flöden med komplex struktur.

Att optimera för tillväxt är någonstans viktigare än att optimera för själva processen, menar Joakim Waern.

– En stark trend är också fokus på skalbarhet och effektivitet, och möjligheten att skjuta vissa beslut på framtiden. Mycket av våra lösningar bygger på hängande system, där automationen kan byggas ovanför befintlig produktion och utnyttja takhöjden som ofta finns på lager. Det blir ett sätt att inte behöva bygga ut.

Viktigt är dock att tillväxtprognosen är rimlig och realistisk, menar Predag Djukanovic.

– Oftast automatiserar man inte för att täcka alla peakar, då står utrustningen oanvänd stora delar av året, i stället täcker man normalflödet och bemannar upp upp vid peakar.

Att logistiken kan skötas mer yteffektivt, är en viktig fördel med en automationslösning, påpekar Joakim Waern.

– Du kan göra ett lager hälften så stort med automation, vilket innebär hälften så mycket uppvärmning och färre anställda. Många lager har snart också i alla fall en teoretisk möjlighet att uppnå ”lights out”- principen där lagret sköts helt med hjälp av robotar och automation.

Läs hela djupintervjuerna med automationsleverantörerna på https://proflow.se/djupdykning-inom-lagerautomation/

ProFlow hjälper er att hitta smarta logistiklösningar, oberoende automationsgrad på lagret.
Automation handlar inte om ett antingen eller, utan att hitta lösningar som passar just ert behov, och därmed rimlig investering i förhållande till er affär.