Skip to content

Smart returhantering öppnar för lönsam eftermarknad

Gå ifrån styvmoderlig returhantering till lönsamma lösningar för återbruk

Eftermarknaden blir allt viktigare, både för att nå hållbarhetsmålen och för att möta kundernas förväntningar. Hur går man från en styvmoderlig returhantering till lönsamma lösningar för återbruk? Vi skriver om att smart returhantering öppnar upp för lönsam eftermarknad och resonerar kring möjligheter i Dagens Industri.

 

Returer kommer alltid att vara en naturlig del av e-handeln, eftersom vi inte kan prova exempelvis kläder online. Returinflödet är ofta det första cirkulära flöde ett företag hanterar och det kan också utgöra företagets största leverantör. Snabb returhantering genererar varutillgänglighet, som i sin tur är en förutsättning för försäljning.

– Ett företag som lyckades bra med sin returhantering fick ut 80 procent av sina returer till nya kunder inom 48 timmar. De returnerade plaggen kvalitetsgranskades och placerades i en zon nära plocket så att de blev de första att skickas ut igen. Om man levererar till marknader som har hög returandel kan returytan således bli den viktigaste ytan att optimera på lagret, förklarar Anders Urhed, huvudrådgivare på Proflow.

Fler e-handlare satsar på pre-owned

När returprocessen väl kommit igång blir det lättare att addera andra cirkulära tjänster såsom omförsäljning i nyskick eller använt skick, reparation, rekonditionering och uthyrning. Och eftermarknaden är på uppgång – år 2021 lanserade många företag ”pre-owned”-lösningar och hyrmöjligheter. För att säkra att dessa lösningar blir affärsmässigt hållbara på lång sikt behöver företagen jobba med processoptimering och lönsamhetskontroll.

De stigande råvarupriserna förändrar vår syn på avfall; när skräp ses som råvara får det ett värde och många företag sätter upp mål att öka sin andel återvunnen råvara. Det leder till ökade flöden, vilket sedermera leder till större behov av logistiklösningar.

– Ökade cirkulära flöden mellan producenter, leverantörer, butiker och kunder blir en logistisk utmaning. Det är där vi kliver in. Vi optimerar företagets flöde på ett både hållbart och lönsamt sätt, säger Johanna Linder, verksamhetsutvecklare på Proflow.

Inom logistikbranschen har fokus länge legat på effektivitet och besparingar, medan eventuella positiva miljöeffekter setts som en gynnsam biprodukt. 

– Vi ser ett mindset-skift i branschen där hållbarhet och lönsamhet nu tillsammans driver fram processoptimeringar. Det är fantastiskt att vi kan fokusera på hållbarhet och samtidigt få besparingar i tid, material och resurser, menar Charlotte Elmquist, vd för Proflow.

I slutändan är det snabbare returer och återbruksprocesser närmare kunden som behövs. Returflödet behöver lite kärlek för att blomma upp till sin fulla potential som eftermarknad. 

– Det åstadkommer vi genom att analysera och kartlägga returflödet. När vi är på plats hos företag ser vi även till att de har rätt systemstöd genom att hjälpa dem med kravställning och upphandling, summerar Anders Urhed.

– Att ha koll på sina returer ger utöver en massa andra fördelar också ett cirkulärt flöde att ”öva” på, avslutar Johanna Linder.