Skip to content

Warehouse Design & Automation

ProFlow strävar efter att omsätta era visioner och mål till konkreta krav på logistiken och att skapa ett störningsfritt flexibelt flöde av produkter och kundorder genom lagret.
Vårt designmål är alltid att stötta era kundlöften till en så låg totalkostnad som möjligt.
Steg 1:

För att komma fram till rätt lösning för just er på ett så effektivt sätt som möjligt så förespråkar vi ett tätt samarbete med stöd från många delar av er verksamhet, såsom controllers, inköp-, marknads-, försäljning-, retur-, hållbarhetsavdelningen och inte minst IT.

Detta arbete leds av våra mest seniora designers och resultatet blir ett beslutsunderlag i form av design, tidplan, investering, och förväntad kapacitet för anläggningen.

Genom vårt oberoende och vår stora erfarenhet från över 700 designprocesser så kan vi tillsammans med er ta fram flera konceptlösningar för att hitta rätt nivå för er i investeringsvilja i automation kontra flexibilitet, mankraft och ytbehov.

Steg 2:

I nästa steg som handlar om att förverkliga den överenskomna designen så tar vårt team av projektledare över stafettpinnen med stöd av designteamet, och tack vare ProFlows marknadskännedom så kan vi hjälpa er att få de bästa priserna för den utrustning som krävs, samtidigt som en trygg hand håller ordning på tidplaner och aktiviteter. För mer komplicerade uppköp av automationsanläggningar har vi resurserna som krävs för att kunna syna en säljares tekniska löften och prisbild och vara den part som reservationslöst ser till ert bästa.

Oavsett storlek på projekt, om det handlar om att se över och förbättra en redan befintlig process, eller att ta nästa kliv med ny tomt, helt automatiserad anläggning med nytt IT-stöd så finns vi där som en kunnig, erfaren partner som har resurserna som krävs i hela resan från identifierat behov till driftsatt lösning.

Vi är stolta

Vi är stolta över att ha designat och projektlett Sveriges andra installation av Autostore-lösning och flera sen dess, och att vi designade och implementerade den första pocket-sortern i Sverige. Tillsammans med Högskolan i Borås så leder vi forskning inom Artificiell Intelligens för att hitta nya sätt att optimera manuella och automatiserade processer och även att ta fram helt nya sätt att designa ett lager.