Skip to content

Utbildning & Workshop

ProFlow genomför även utbildningar och föreläsningar för inspiration och kompetenshöjning inom lagerdesign och retail-logistik.
Vi har färdiga kurser men skapar gärna ett anpassat innehåll efter just era behov.

Utbildning

Vi har två utbildningar som vi anpassar i längd, format och innehåll efter era behov. 

  • Lagerdesign ämnar att ge de baskunskaper om lager och lagerstyrning som krävs för att kunna designa fastighet, layout och flöden samt implementera, driva och optimera en lagerverksamhet. 
  • Retail-logistik ämnar att ge en överblick på hela logsitikkedjan i materialintensiva branscher. Vi går igenom logistikens grunder, aktörer och olika flöden, vad är utmaningarna, utförar- eller beställarkompetens, transport, inbound, lagerprocesser, last mile, returer och hållbarhet i hela kedjan.

Workshops och inspiration

Vi håller även workshops och inspirationsföreläsningar med önskad inriktning för ert företag. Det kan vara allt ifrån en lunchföreläsningen till en flerdagars workshop där vi utgår från er situation inom det valda ämnet.

I en workshop går vi igenom teori, praktika, gör tillsammans en snabbanalys av ert nuläge, vad det finns för problem och identifierar vägar framåt. Ni får ett kompetenslyft samtidigt som ni får nya idéer och inspiration för förändring i er verksamhet. 

En lunchföreläsning är en kul och nyttig aktivitet som bryter av vardagen på lagret och kontoret. Vi åtgår ifrån ert intresse, det kan vara trendspaningar eller fokusering på till exempel cirkulära materialflöden, SCRM, AI och robotar, Last/First Mile, Garage-to-Global… 

ProFlow håller i kursen lagerdesign på Borås Yrkeshögskolas utbildning för logistikdesigner.

Secondhand.se bjöd in alla på logistik och lager till ett par lunchföreläsningar om lagerdesign där vi först fokuserade på teori och sedan på deras egna utmaningar.