Skip to content

Potentialanalys

Effektivare logistikflöden ­- från idé till implementering

Hur kan vi minska våra kostnader? Var i kedjan finns våra flaskhalsar? Vilka KPI:er ska vi fokusera på? Känner du igen frågeställningarna och tankarna? Det gör de flesta som är involverade i företagets logistik. Därför har vi tagit framen tjänst som heter potentialanalys. 

En potentialanalys är precis som det låter, ett sätt och en metodik där vi tar fram just er potential. Det gör vi genom att vi tillsammans med berörda personer hos er genomlyser befintliga logistikflöden och identifierar förbättringspotentialen i dessa, med syfte att öka lönsamhet, lagerkontroll och leveranssäkerhet. Med det vi får fram kan ni framåt ta tydliga, faktabaserade beslutsunderlag ihop med ”rätt” investeringar. Det är en potentialanalys. 

 

Släpp loss potentialen
i era logistiklösningar

En Potentialanalys förenklar resan från effektiviseringsinitiativ till beslutsunderlag och implementering. Resultatet av en Potentialanlys är optimeringsförslag för verksamhetens befintliga logistikflöden, där möjligheter i systemet tillvaratas och konkreta förbättringsåtgärder tydligt presenteras.

Analysen visualiserar verkliga behov och levererar fakta

Var i logistikkedjan ska vi effektivisera för bäst effekt? Var ska vi börja? Logistikoptimering kan vara en utmaning. Potentialanalysen skapar förutsättningar för tydligare beslutsunderlag grundade på fakta, inte magkänsla.

 

Släpp loss potentialen i era logistiklösningar

En Potentialanalys förenklar resan från effektiviseringsinitiativ till beslutsunderlag och implementering. Resultatet av en Potentialanlys är optimeringsförslag för verksamhetens befintliga logistikflöden, där möjligheter i systemet tillvaratas och konkreta förbättringsåtgärder tydligt presenteras.

Analysen visualiserar verkliga behov och levererar fakta

Var i logistikkedjan ska vi effektivisera för bäst effekt? Var ska vi börja? Logistikoptimering kan vara en utmaning. Potentialanalysen skapar förutsättningar för tydligare beslutsunderlag grundade på fakta, inte magkänsla.

 

Visualiserar verkliga behov & levererar fakta

En Potentialanalys förenklar resan från effektiviseringsinitiativ till beslutsunderlag och implementering. Resultatet av en Potentialanlys är optimeringsförslag för verksamhetens befintliga logistikflöden, där möjligheter i systemet tillvaratas och konkreta förbättringsåtgärder tydligt presenteras.

Analysen visualiserar verkliga behov och levererar fakta

Var i logistikkedjan ska vi effektivisera för bäst effekt? Var ska vi börja? Logistikoptimering kan vara en utmaning. Potentialanalysen skapar förutsättningar för tydligare beslutsunderlag grundade på fakta, inte magkänsla.

 

Visualiserar verkliga behov & levererar fakta

En Potentialanalys förenklar resan från effektiviseringsinitiativ till beslutsunderlag och implementering. Resultatet av en Potentialanlys är optimeringsförslag för verksamhetens befintliga logistikflöden, där möjligheter i systemet tillvaratas och konkreta förbättringsåtgärder tydligt presenteras.

Analysen visualiserar verkliga behov och levererar fakta

Var i logistikkedjan ska vi effektivisera för bäst effekt? Var ska vi börja? Logistikoptimering kan vara en utmaning. Potentialanalysen skapar förutsättningar för tydligare beslutsunderlag grundade på fakta, inte magkänsla.

 

– En stor fördel med Proflows potentialanalys är hur förhållandevis snabb processen var, från beslut om våra fokusområden till överlämning av resultat. Nu har vi ett bra beslutsunderlag att presentera för styrelse och ledning.

Hanna Blixt, COO, RevolutionRace.

Vanliga frågor kring logistik

Här har vi samlat vanliga frågor, tankar och utmaningar som vi märker att företagen och våra kunder har när det kommer till logsitik .

En potentialanalys är en metodik där ProFlow tillsammans med berörda personer på ditt företag genomlyser befintliga logistikflöden och identifierar förbättringspotentialen i dessa. Syftet är att öka lönsamhet, lagerkontroll och leveranssäkerhet.

Syftet är att identifiera flaskhalsar och hitta förbättringspotential i era logistikflöden för att öka lönsamhet, lagerkontroll och leveranssäkerhet.

Den kan hjälpa till med frågeställningar somt.ex. ”Hur kan vi minska våra kostnader?”, ”Var i kedjan finns våra flaskhalsar?” och ”Vilka KPI:er ska vi fokusera på?

Målsättningen är att du ska få tydliga optimeringsförslag för verksamhetens befintliga logistikflöden, där möjligheter i systemet tillvaratas och konkreta förbättringsåtgärder presenteras. 

Det minsta du kan räkna med är att du får en objektiv  summering av nuläget och vad ni kan göra bättre. 

Potentialanalysen är framtagen för att du ska slippa gå all in direkt, utan att få en klar bild av vad som skulle kunna uppnås genom en bättre logistik. Analysen skapar alltså förutsättningar för tydligare beslutsunderlag grundade på fakta, snarare än magkänsla.

En stor fördel med Proflows potentialanalys är hur förhållandevis snabb processen är, från beslut om fokusområden till överlämning av resultat.

Du som kund och beställare behöver samarbeta med ProFlow, kunna ta fram data (alternativt ge access till program) och involvera berörda personer för att genomlysa befintliga logistikflöden.

Det är det vi går igenom och tar fram i vår analys. 

SMART LOGISTIK FÖR ÖKAT FLOW

SMART LOGISTIK

GER ÖKAT FLOW