Skip to content

Fraktupphandling

För oss handlar en fraktupphandling inte bara om att ta in och jämföra priser. En fraktupphandling kommer ha effekter på hanteringen inne på lagret så väl som på kundupplevelsen. Det är därför viktigt att se till vad ett byte av distributör kommer innebära för er som företag i stort. 

Våra fraktupphandlingar bygger på en metod där vi i dialog med er går igenom på vilka sätt era transporter påverkar er och därefter kvantifierar de mjuka värdena för att få en rättvisande jämförelse av olika fraktlösningar.