Skip to content

Network Design

Er logistiknätverksdesign är en av de viktigaste aktiviteterna för att kunna förverkliga ert företags långsiktiga strategi
Står ni inför en expansionsfas och undrar hur ni på bästa sätt ska få logistiken att hänga med för att förverkliga era ambitioner? 
Hur står ert logistiknätverk i förhållande till er strategi?

Några av de vanligaste frågorna vi får är ”hur många lager ska vi ha?”, ”var ska de ligga?” och ”vilken kapacitet ska vi ha?”

Det är viktiga frågor och utmaningen är komplex, därför är det bra med ett ramverk att förhålla sig till, samt ett verktyg som ni kan uppdatera när förutsättningarna förändras. Inom nätverksdesign jobbar vi med ert logistiknätverk för att skapa förståelse kring nuläget och att utveckla en distributionsstrategi för era geografiska marknader baserat på era designkriterier, kundlöfte, produktionssiter, säljkanaler, kundadresser, materialflöden, dagens och prognostiserade säljvolymer. 

Den främsta utmaningen med ett effektivt logistiknätverk är att hitta balansen mellan kostnader, hållbarhetsmål och kundkrav, att rätt produkt ska vara på rätt plats i rätt tid. Det kräver god planering och orkestrering för att undvika balansering och överlager. Vi på ProFlow hjälper er att lösa denna utmaning med hjälp av en nätverksanalys!  

När vi som logistikkonsulter gör en nätverksanalys åt er tar vi fram ett beslutsunderlag där för- och nackdelar utvärderas för att finna den optimala lösningen för hur ert logistiknätverk ska vara uppbyggt. Vi kopplar detta till er verksamhetens övergripande strategi och prioriteringar, med våra kompetenser, resurser och erfarenheter kan vi undersöka möjligheter för optimering av ert logistiknätverk eller helt enkelt undvika en felaktig strategisk placering/investering som kan bli mycket kostsam.

En nätverksanalys används även som konkret underlag till en 3PL RFQ/upphandling, där det är viktigt att sätta logistikdata på den efterfrågade lösningen.

Det finns ingen del i er logistikkedja som fungerar isolerat, allt är sammankopplat och en ändring på ett ställe får konsekvenser i andra delar av kedjan, för bolag med stora varuflöden är logistiken kritisk och det är viktigt att ha en långsiktig plan för hur logistiken ska bedrivas.som