Skip to content

Network Design

Det finns ingen del i er logistikkedja som fungerar isolerat. Allt är sammankopplat och en liten ändring på ett ställe kan få helt oanade konsekvenser på andra ställen. Att förstå hur ert bolag ska få bäst utväxling och i vilket supply network ni ska vara så finns vi som hjälp. Vi har även här mångårig erfarenhet av att utveckla bolags logistik över tid. 

För bolag med stora varuflöden är logistiken kritisk. Fler och fler företag börjar inse att logistiken spelar en stor roll för att nå sina mål och det är viktigt att ha en långsiktig plan för hur logistiken ska bedrivas. Strategisk logistik kan handla om att fatta beslut om outsourcing, insourcing, försäljningsplattformer, IT-utveckling, automation eller helt enkelt att ta fram en utvecklingsplan för logistiken för att kunna möta upp framtidens kundbehov. Innovation och nytänkande är en del av vår kompetens och något man får genom att ta hjälp av oss.