Skip to content

Logistikdesign

Logistikdesign syftar till att skapa effektiva logistikflöden. Vilket innebär layoutering av ett lager, utformning av plock och packprocesser samt dimensionering av ett manuellt eller automatiskt lager. Vi har under de senaste 15 åren designat över 700 processer och lagerlayouter. Det är erfarenhet som vi tar med oss in i ert projekt. 

För att skapa en effektiv och hållbar logistikdesign krävs en grundläggande nulägesanalys och framtidsscenario. Det är för att definiera var man står i dag och vilka behov som kommer dyka upp i framtiden. Logistikdesign kombineras ofta med en digitalisering & IT för att se till att ni får bra systemstöd för de processer som tas fram.

Logistics design

Read more →

Project management

Read more →

Digitalization / IT

Read more →

Senior Advisor

Read more →

Education / Workshop

Read more →

Warehouse improvement

Read more →

Circular Logistics

Read more →

Network design

Read more →

Freight procurement

Read more →