Skip to content

Projektledning

ProFlow erbjuder projektledning för stora och små projekt inom logistik
Vi erbjuder projektledare för alla våra åtaganden och även i separata uppdrag
Våra projektledare har god erfarenhet av att driva projekt och gedigen logistikkunskap

Projektledning kan innebära konkret projektledning/styrning i uppdrag där ProFlow tagit fram en design eller en ny lösning, till att vara ett stöd vid mindre insatser. ProFlow kan agera som stöd i projekt för verksamheter där hjälp behövs med någon form av implementation (Warehouse/Automation), förändring i Supply Chain (Leverantör, godsflöde) eller upphandling (RFI/RFQ) av tjänst/hård- eller mjukvara.

Några exempel där vi agerat Projektledare är:

  • Design av nytt lager, inkl. flytt samt hantering av nya godsflöden
  • TPL/3PL upphandling både i Norden och Europa
  • Lagerlyft (design och strukturella förändringar)
  • Genomlysning samt förslag på strukturella förändringar av Supply Chain