Skip to content

Projektledning

Vi erbjuder projektledning för stora och små projekt inom logistik. Det kan handla om upphandling eller implementering av mjuk- eller hårdvara, flytt av ett lager eller att införa nya processer. Våra projektledare har god erfarenhet av att driva projekt och gedigen logistikkunskap.