Skip to content
ProFlows djupdykning inom lagerautomation: TGW
Intervjuserie

Under 2022 gör vi på ProFlow en intervjuserie med automationsfokus. Vi pratar med några av de stora traditionella europeiska aktörerna, men också med de nya aktörerna som satsar 100% på robotisering och alternativa lösningar. Vi ser att båda typer av automatisering kan samverka men också konkurrera och den här utvecklingen vill vi hjälpa våra kunder att bevaka och vid behov föreslå. 

Det handlar om automationsleverantörer och robotleverantörer så som TGW, Knapp, SSI Schäfer, Swisslog, Geek+, Element Logic, Kardex, Ferag, Dematic, Caja! Leverantörer sitter på så mycket kunskap, samtidigt som utvecklingen går i rasande takt och vi hoppas att denna intervjuserie kommer ge dig lika mycket som den gett oss! 

”ROI, TCO/Capex & Opex, prestanda/ effektivitet, tillväxt/skalbarhet, geografisk position samt tillgänglighet till kompetent personal vanligaste kriterierna som utreds vid en automationsinvestering

”För att minimera de manuella processerna vad det gäller lagring och plock ser vi att TGW’s Miniload / Skyttlar samt plockstationer ofta är en bra första automationsinvetering”

TGW säljer en integrerad lösning, det är en kombination av skyttlar/miniload, plockstationer i olika varianter, bansystem som länk, mjukvara för styrning mot kunds ERP samt robotlösningar.

”Ett framgångsrikt projekt innehåller gott om tid tillsammans med kund, en engagerad kund med god förståelse och deltagande i lösningsdesign samt tillgång till rätt data: ju bättre data, desto bättre resultat”

”Stort fokus hos TGW just nu ligger mot utveckling av mjukvara för att ha möjlighet att gå mot ett så “autonomt lager” som möjligt. Produkterna finns där men mjukvaran är en förutsättning för att få detta helt automatiserat.”

Investering av automation kan exempelvis leda till;

Bättre utnyttjande av byggnad
Längre livslängd på produkterna
Energibesparingar

 

TGW grundades 1969 i Österrike, där de även idag ha sitt huvudkontor. TGW löser sina kunders utmaningar i leveranskedjan med högautomatiserade, effektiva och framtidssäkra intralogistiksystem. 

Vi har intervjuat Kristian Brink, Sales Project Manager Nordics och Hans Gjers Business Development Manager vilka tillhör den Skandinaviska delen, med kontor i Göteborg.

Vad rekommenderar ni till nån som ska göra sin första automationsinvestering?

Att göra en ordentlig genomlysning av sin verksamhet så att man skapar sig rätt förutsättningar för hur automation kan stödja sin framtida verksamhet. Har man inte kunskapen inom sitt bolag så är det viktigt att man tar professionell hjälp från de aktörer som jobbar med denna typ av support på marknaden. Prata med bolag / kunder / leverantörer som har gjort automationsresan sen tidigare eller ta hjälp av TGW för att åka ut på referensbesök och därmed kunna skapa sig en bild på vilken typ av utrustning som finns på marknaden.

Vilken process har hög automatiseringspotential och vilken process är enklast att automatisera? 

Det som vi normalt ser hos våra kunder är att det att minimera de manuella processerna vad det gäller lagring och plock. Här ser vi TGW’s Miniload / Skyttlar samt plockstationer som ett utmärkt val.

 
Vilket är det viktigaste kriteriet vid utvärdering av automation? 

Olika kunder har olika förutsättningar och parametrar för vad som är viktigt vid utvärdering av automation men som utvärdering är de vanligaste kriterierna som vi ser;

Beskriv stegen i ett TGW automationsprojekt?  
Vilka tre punkter finns i ett framgångsrikt projekt?  
  1. Tid för att arbeta tillsammans med kund
  2. Kundens engagemang; god förståelse och deltagande i lösningsdesign.
  3. Tillgång till rätt och bra data, eftersom det bygger lösningen i sig: ju bättre data, desto bättre resultat!  

Vilken är er best-seller?  

TGW säljer inte en produkt utan en integrerad lösning till våra kunder, tex: 

Vilken är er mest innovativa produkt?

Stort fokus hos TGW just nu ligger mot utveckling av mjukvara för att ha möjlighet att gå mot ett så “autonomt lager” som möjligt. Produkterna finns där men mjukvaran är en förutsättning för att få detta helt automatiserat.

 
Vilken produkt är ni mest stolta över?

Vet inte om det finns “en” produkt som TGW är mest stolta över, för oss handlar det om att realisera integrerade lösningar till våra kunder.

Inom vilket område investerar ni mest R&D inom?  

TGW är ett bolag som ägs av en “stiftelse” vilket innebär att de vinster som vi genererar kan återinvesteras i olika områden, om man skall specificera generellt så är det åter igen mjukvara samt våra komponenter för att skapa rätt förutsättningar och att kunna gå mot det “Autonoma” lagret.

Vilket område har hamnat på efterkälken? 

TGW har som huvudfokus produkter för “lättgods” hantering, därav så använder vi etablerade partners vid projekt som ex kräver Pallkranar / Pallskyttlar.

Vilka traditionella automationsprocesser kommer ersättas av autonoma robotar?

Vi går mot det “Autonoma lagret” vilket innebär att det på långsikt kommer att möjliggöra att vi kan ersätta traditionella processer mot robotlösningar. TGW har redan idag komponenterna för att göra den resan.

Ser ni att automation tekniker kan stötta cirkulära flöden?

Med automations val istället för att hantera din logistik manuellt / truckar så ser vi att man kan hitta stora fördelar kring utrustningen som används. Generellt så kan man säga att livslängden på utrustningen är betydligt längre än om du exemplevis skall hantera vissa processer med hjälp av exempelvis en truck på lagret. På det stora hela så innebär ju det att man kan minimera; transporter/ klimatpåverkan, råvaruförbrukning samt avfallshantering

 
Vilken miljöpåverkan har lagerautomation?  

Generellt sett en positiv påverkan då investering av automation exempelvis kan leda till;

Vilken europeisk automations mässa är bäst?

LogiMAT i Tyskland och Transport och Logistik i Sverige är de mässor som vi ser ger mest värde.

Vilken marknad är hetast för er nu? 

Branschen i sig, förfrågningar kommer in regelbundet. Ingen specifik marknad är “hetare”, dock så ligger stor vikt på E-handel / Omni-channels lösningar. TGW har 3 huvudfokus områden för integrerade lösnignar; fashion, grocery och general Merchandise.

Vi fokuserar inte enbart på stora komplexa lösningar utan även på de lite “mindre” projekten där vi skräddarsyr efter kundens behov.


Beskriv er drömkund: 

Följande två parametrar, bland många fler, är viktiga för TGW när vi ingår ett samarbete tillsammans med våra kunder;

Partnerskap: Viktigt för TGW när vi åtar oss ett projekt tillsammans med våra kunder är att man tillsammans åtar sig tid och engagemang när man väl startar upp en projektfas. Ju mer tid man får tillsammans desto bättre samarbete / lösning kommer att skapas i slutändan. Givetvis behöver förfrågningsunderlag matcha de produkter och lösningar som vi har för att man skall kunna hitta syneriger och möjliggöra ett långt  framtida partnerskap.

Värderingar: TGW är ett bolag som har ett stort fokus på “den anställde” / “hur vi agerar mot varandra och även utåt mot våra kunder”. Detta tillsammans med att vi ägs av en stiftelse (fokus ligger inte på vinstdrivande aktiviter utan mer att säkerställa att omvärlden får ta del av vårt resultat) så ser vi gärna att våra kunder har samma värderingar som TGW.

Beskriv er drömlösning!

En drömlösning skapar vi på TGW tillsammans med våra kunder. Det är kundens förutsättningar och krav på framtida drift som vi skall säkerställa att vi kan leverera.

Givetvis ju högre automationsgrad i lösning som TGW kan leverera och vilken är förberedd för att möta framtida utmaningar (ex i form av robotplock) desto bättre kan vi skapa en långsiktighet tillsammans med våra kunder.  

ProFlow hjälper er att hitta smarta logistiklösningar, oberoende automationsgrad på lagret.
Automation handlar inte om ett antingen eller, utan att hitta lösningar som passar just ert behov, och därmed rimlig investering i förhållande till er affär.