Skip to content
ProFlows djupdykning inom lagerautomation: Swisslog
Intervjuserie

Under 2022 gör vi på ProFlow en intervjuserie med automationsfokus. Vi pratar med några av de stora traditionella europeiska aktörerna, men också med de nya aktörerna som satsar 100% på robotisering och alternativa lösningar. Vi ser att båda typer av automatisering kan samverka men också konkurrera och den här utvecklingen vill vi hjälpa våra kunder att bevaka och vid behov föreslå. 

Det handlar om automationsleverantörer och robotleverantörer så som TGW, Knapp, SSI Schäfer, Swisslog, Geek+, Element Logic, Kardex, Ferag, Dematic, Caja! Leverantörer sitter på så mycket kunskap, samtidigt som utvecklingen går i rasande takt och vi hoppas att denna intervjuserie kommer ge dig lika mycket som den gett oss! 

”Vid en automationsutvärdering är det viktigaste att göra en rimlig och realistisk tillväxtprognos.

Då verksamheten helt eller delvis kan förändras är det viktigt att bygga en flexibel och skalbar automationslösning i alla funktioner!”

Automatisk lossning av container/lastbilar och depalletering av pallar. Robotar som sorterar, bygger pallar och avgångslastar på lastbil. Utvecklingen går framåt när det gäller gripningsfunktion och AI etc.

Jag tror att om 10 år så är det lika sällsynt att en människa plockar som det är att en robot plockar idag.”

”Vi tittar på peak flöden; både när och hur de inträffar.

Oftast automatiserar inte kunden för att täcka alla peakar, för då står utrustningen oanvänd stora delar av året, utan i stället täcker man normalflödet och bemannar upp upp vid peakar.”

”Jag tror att de kunder som kommer från en manuell värld och som inte har ordning på sin data men vill automatisera, borde ta ett steg tillbaka och implementera en mjukvara.

Köra med den mjukvaran ett tag för att kunna tanka ur ordentliga data som sedan kan ligga till grund för att bygga automation.

”Vi hade olika typer av mjukvaror som vi samlade ihop, plockade ur det bästa ur dem och vidareutvecklade sedan en gemensam plattform som heter SynQ, kärnan i alla våra system.

Kunden monitorerar, planerar och prioriterar direkt i systemet.”

”AutoStore är exempelvis väldigt energisnål, 10 robotar drar lika mycket ström som en dammsugare eller brödrost hemma.

Våra pallkranar genererar mycket energiåtervinning då de skapar energi när de bromsar som sedan används till själva lyftrörelsen eller skickas till att driva bansystemet utanför.”

Swisslog formar logistikautomation, omvandlar kundernas orderhantering och produktion för att uppnå maximal effektivitet, flexibilitet och svarstider.

Vi har intervjuat Predrag Djukanovic, Sales Manager på Swisslog.

Vilket är det viktigaste kriteriet vid utvärdering av automation? 

Att göra en rimlig och realistisk tillväxtprognos – där är det främst kunden som känner sin verksamhet bäst. Utifrån prognosen så väljs en lämplig automationslösning som gärna är skalbar och flexibel, då verksamheten helt eller delvis kan förändras. Viktigt att man bygger en flexibel och skalbar automationslösning i alla funktioner!

 
Vad rekommenderar ni till nån som ska göra sin första automationsinvestering?

Det beror på typ av verksamhet, det kan vara själva buffertdelen eller plocket. Man kan börja smått med ”pick to light” eller ”pick to voice” innan man går över och investerar i ”goods to man”-lösningar exempelvis Autostore, skyttlar eller miniloads. I ”goods to man” lösningar brukar man automatisera plocket för B och C artiklar, men även delvis A artiklar. Väldigt snabba A-artiklar är ingen vits med att stoppa in i automation för att de snart ska ut igen, utan de plockar man från direkt från pall eller hylla.

Beskriv stegen i ett Swisslog automationsprojekt? 

Vi börjar alltid med att titta på nuläget, vilka processer har de, hur vandrar produkterna igenom lagret från inlagring till skeppning och där emellan. Vi tittar även på hur prognosen för framtiden ser ut, hur mycket det planeras att öka, om de ska ändra sortiment etc. Detta behövs för rätt dimensionering. Vi tittar även på olika delar såsom SKU masterdata, inbound/outbound data, och skeppningsdata (pall, påse, kartong) samt orderstrukturen; antal rader per order, pcs/orderrader/order. Vi tittar på peak flöden både när och hur de inträffar, oftast så automatiserar kunden inte för att täcka alla peakar, för då står utrustningen oanvänd stora delar av året, utan i stället så täcker man normalflödet och bemannar upp med fler timmar vid peakar i stället.

Allt detta ligger till grund för en MFD (materialflödesdiagram) som senare ligger till grund för en lösning/layout. Sedan definierar vi lösningen samt IT gränssnittet i flertal workshop som slutligen leder till en fastprisoffert. En konceptstudie tar vanligen mellan 3-6 månader. När konceptet är klart så tar ett annat gäng över lösningen och sätter detaljerna.

Vilka är nyckelfaktorerna till ett lyckat projekt?

Att kunden involverar automationsleverantörer tidigt i processen, helst innan byggnad är valt, så att det finns möjlighet att anpassa exempelvis takhöjd, pelarplacering, lastbilsdockor etc. Det är viktigt att kunden sätter upp en strategi för hur de vill genomföra omställningen från manuell verksamhet till automatiserad, avsätta tid och resurser för detta. Ofta handlar det om att man måste vara beredd på att anpassa sin verksamhet till automationen, vilket i vissa fall kan betyda att man måste lägga om sina flöden och sätt att arbeta på, exempelvis om det kommer halvtrasiga kartonger så måste de byggas om innan de kan stoppas in i automationen, plasta in pallar extra för att eliminera rasrisk, etc.

Vi ser ibland företag under snabb tillväxt som vill automatisera, detta kan innebära en stor risk om inte processer och system haft samma tillväxtutveckling, att bygga en automationslösning på felaktigt data/info kan få stora följdproblem. Vi rekommenderar därför ofta att ta hjälp av logistikkonsulter som tillsammans går igenom allt och ger korrekt data och info till oss, så det blir en rätt dimensionerad automationslösning. Jag tror att de kunder som kommer från en manuell värld, som inte har koll och ordning på sin data, men vill automatisera, borde ta ett steg tillbaka och implementera en mjukvara, köra med den mjukvaran ett tag för att kunna tanka ur ordentliga data som sedan kan ligga till grund för att bygga automation. Det är en betydlig smidigare och säkrare process än att försöka kristallisera det ur det manuella. Vi kan från tredjepart erbjuda en scanning/mätningsstation för inkommande gods, vilket är en väl värd investering för att få bättre masterdata.

 
Vilken är er best-seller?  

AutoStore och vår pallkran Vectura. Swisslog var bland de första globala återförsäljarna av AutoStore när lösningen fortfarande var i sin linda och inte särskilt känd på marknaden. Swisslog har gjort de flesta AutoStore-projekten i världen. Vi är uppe i 350 kunder, där flera kunder har flera AutoStore-lösningar.

Sen har vi vår pallkran som funnits sedan 1969 och är en av främsta på marknaden, hävdar jag, pallkranen kommer ursprungligen från Sverige, utvecklades i Boxholm.

Vilken är er mest innovativa produkt?

Vår mjukvara SynQ. Vi har haft olika typer av mjukvaror beroende på vilken marknad vi har agerat på men sedan några år tillbaka gjordes en gemensam approach där alla mjukvaror ”samlades ihop”. Vi tog det bästa ur dem och vidareutvecklade sedan en gemensam plattform som heter SynQ. Den består av en kärna, sen har den det vi kallar för directors för de olika produktområdena (ex en för pallager, en för AutoStore, pallbanor, lättgodsbanor, skyttlar osv). Det är moduluppbyggt så kunden behöver bara ha de delarna som deras lösning består av. Kunden monitorerar, planerar och prioriterar direkt i systemet och kan göra det från olika stationer (smartphone, plockstation, skärm i truck, dator i kontrollrum etc).

 
 
 
Vilken produkt är du mest stolt över?

ACPaQ – är ett koncept som består av ett flertal produkter, ett koncept som används för att bygga mixpallar. Tex om man har leveranser till butiker och vill bygga ”butiksvänliga” pallar efter butikens layout som innehåller flera SKU.

Vad satsar ni mest utvecklingsresurser på?

Mjukvara och lättgodslösningar. Vår mjukvara SynQ, vill vi hela tiden hålla up to date. Det kommer nya programmeringsverktyg hela tiden och vi vill att de som i framtiden ska jobba på Swisslog har utbildat sig inom det senaste sättet att koda. Vi satsar även en hel del på lättgodslösningar. Pallkranar som Swisslog startade med är en mogen och välutvecklad produkt, därför vill vi nu fokusera mer på lättgodslösningar.

Vilken del anser du är den minst utvecklade inom automation rent allmänt?

Rent allmänt så anser jag det är inbound och returhantering. Hos de flesta företag är det mest manuella operationer inom dessa processer. Utveckling är på gång, så jag tror att inom en snar framtid att man kan helautomatisera inboundprocessen. Returhanteringen är ganska tidskrävande för många men man kan automatisera den till en viss del med pocket sorter, men du kommer inte ifrån den manuella hanteringen då du måste öppna, fastställa orsaken varför man har returnerat, undersöka i vilken skick den är, kreditera kunden osv.

 
Vilka traditionellt manuella områden kommer bytas ut mot automationsrobotar i framtiden?

Inbound och outbound processen samt plock. Inbound med automatisk lossning av container/lastbilar och depalletering av pallar. Outbound med att en robot sorterar, bygger pallar och avgångslastar på lastbil. Plocket med robot finns redan idag, utvecklingen går framåt när det gäller gripningsfunktion och AI etc. Jag tror att om 10 år så är det lika sällsynt att en människa plockar som det är att en robot plockar idag, mycket på grund av att AI kommer in i mjukvaran mer och mer.

 
 
 
Hur jobbar nimed AI-utveckling i er mjukvara?  

ItemPiQ, är vår robot som vi kan addera till i princip vilken plockstation som helst. ItemPiQ bygger på AI där roboten lär sig hur en produkt ser ut och den anpassar sättet den greppar på, så roboten får en större och större kunskapsbank och lär sig agera allt snabbare. Jag tror personligen att AI över lag, rent allmänt i världen, endast är utvecklat till 2% av dess fulla potential, jag tror att vi är decennier ifrån det idag.

Sen har vi ju IoT (Internet of things) som man använder lite som förebyggande underhåll. Där har man en mängd data som samlas med hjälp av bland annat smarta sensorer, vet inte riktigt om det är AI men det går ju åt det hållet att det blir en självtänkande anläggning som själv kan räkna ut när det exempelvis är dags för underhåll eller byte av komponent, och det gör den genom att analysera den data den har samlat in. Tack vare det nya 5G nätet så tror jag IoT kommer få ett stort genomslag i samhället då maskinerna kan kommunicera med varandra på ett helt annat vis än vad som har varit möjligt fram till nu. IoT kommer växa sig riktigt stort de närmaste åren tror jag.

Vilka fördelar ser du med automation ur ett hållbarhetsperspektiv?

Man kan gå långt/djupt i detta… om man jämför exempelvis manuellt lager med automatiskt lager så kan man börja med att titta på hur mycket felplock man kan undvika när man har ett automatiskt lager då man har kontrollen på ett helt annat sätt. Felplock och/eller ovarsamhet kan i sin tur orsaka en retur som då ska fraktas tillbaka, hanteras igen på lagret, och ny vara ska fraktas till kund det vill säga mycket onödig transport som gör miljöavtryck. Mer belysning behövs för att köra truckar och hur grön är då elen som förses.

 

Tittar man på själva maskinen i sig så kan man ju titta på hur energisnål den är. AutoStore är exempelvis väldigt energisnål – 10 robotar drar lika mycket ström som en dammsugare eller brödrost hemma.

Våra pallkranar genererar mycket energiåtervinning då de skapar energi när de bromsar som sedan används till själva lyftrörelsen eller skickas till att driva bansystemet utanför. Vår kranmast är även konformad så det har gått åt mindre mängd stål att bygga och vi har ca 20% lägre energiförbrukning än våra konkurrenter på marknaden.

Vilken tycker du är den bästa automationsmässan?

LogiMAT i Stuttgart, CeMAT worldwide, Transport & Logistik i Göteborg. De flesta automationsföretag kommer faktiskt från Europa och speciellt Tyskland, därav så har även de största mässorna hamnat där.

CeMAT är den mässan som har varit ganska dominant när det kommer till logistikautomation, men den har tappat mer och mer senaste decenniet och istället har LogiMAT tagit över och blivit den största logistikmässan, inte bara i Europa utan sett till hela världen. 

Swisslog är givetvis representerade på LogiMAT och Transport & Logistik.

Vad är det bästa sättet att lära sig mer om automation?

Som kund att gå på mässor samt göra referensbesök där man kan intervjua slutkunden kring deras automationsresa, vilka pain points de har haft, vilka problem som uppstått, hur kom de runt dessa, hur lång tid tog det osv. 

Kan du beskriva en drömkund?

En som har koll på sina siffror och processer. Det är jättesvårt för oss att dimensionera rätt lösning om vi inte har rätt input. Branschtillhörhet spelar ingen roll men gärna mer än 3000 orderrader/skift, annars är det oftast billigare att hantera det manuellt. Sen finns det såklart speciella omständigheter åt båda håll men tumregel minst 3000 orderrader/skift för att starta med automation. Kontakta även oss så tidigt som möjligt i processen, gärna så snart man har definierat sin strategi för automatiseringen

Finns det något marknadssegment i Sverige som är hetare än något annat idag?

E-handel såklart då den fått en sådan skjuts i och med pandemin, speciellt i områden som dagligvarubranschen. Dock läste jag senast i morse att e-handeln har börjat sjunka, den är fortfarande på högre nivå än förra året men man ser en tendens att den börjar dippa. Restriktionerna har släppt och många börjar leva på som de gjorde tidigare, men jag tror att om kunden har haft en positiv upplevelse med att handla online så kommer den fortsätta att göra det. Sen har vi Micro fulfillment center (MFC) som innebär att man kommer närmare sin slutkonsument genom att man decentraliserar sina lager.

ProFlow hjälper er att hitta smarta logistiklösningar, oberoende automationsgrad på lagret.
Automation handlar inte om ett antingen eller, utan att hitta lösningar som passar just ert behov, och därmed rimlig investering i förhållande till er affär.