Skip to content
ProFlows djupdykning inom lagerautomation: Element Logic
Intervjuserie

Under 2022 gör vi på ProFlow en intervjuserie med automationsfokus. Vi pratar med några av de stora traditionella europeiska aktörerna, men också med de nya aktörerna som satsar 100% på robotisering och alternativa lösningar. Vi ser att båda typer av automatisering kan samverka men också konkurrera och den här utvecklingen vill vi hjälpa våra kunder att bevaka och vid behov föreslå. 

Det handlar om automationsleverantörer och robotleverantörer så som TGW, Knapp, SSI Schäfer, Swisslog, Geek+, Element Logic, Kardex, Ferag, Dematic, Caja! Leverantörer sitter på så mycket kunskap, samtidigt som utvecklingen går i rasande takt och vi hoppas att denna intervjuserie kommer ge dig lika mycket som den gett oss! 

”För varje kund måste hela verksamhet analyseras för att se vart de har sina ”pains” och utifrån det ta ett beslut om i vilka områden man börjar med. Väldigt ofta så ser vi att det är inom plock, pack och sortering för utleverans som man börjar.”

”När det gäller picking zon a, b och c så har vi många kunder som väljer att placera allt i Autostore men vi ser allt fler som väljer att plocka produkter med hög frekvens utanför AutoStore, men då gäller det att ha koll på sin konolidering!”

”I grund och botten handlar det om att förstå kundens verksamhet och ha koll på data och hur verksamheten ser ut. Jag tycker att ”keep it simple” är en bra succéfaktor. Att inte ha för mycket ”happy engineering” utan att automatisera rimligt.”

”Tittar man på processerna i ett lager rent allmänt så är det plock och pack som är mest löneintensivt, så för mig är det oftast logiskt att man börjar där, det är där du har mest OPEX. Det är en investeringstung automation men det är också där du får mest return of investment.”

”Det finns ju många olika drivkrafter i ett automationsprojekt; som att inte behöva byta lager, att inte behöva bygga ut, utan istället då på en liten yta få plats med fler artiklar,  möjliggöra uppskalning, resurseffektivitet, kvalitetshöjning, förbättrat kundlöfte mm”

”Vi samarbetar med ett företag som heter Right Hand Robotics, där vi har en lösning i gång på Solar och även på en anläggning i Tyskland. Det är fortfarande under en viss utveckling men detta kommer vi se betydligt mer utav framöver!”

Element Logic har optimerat lagerprestanda sedan 1985.

Därmed har de en lång erfarenhet av att designa och installera skräddarsydda lösningar som effektiviserar arbetsflöden. Oavsett lagerstorlek eller bransch hjälper deras robotlösningar, materialhanteringssystem, mjukvaror och konsulttjänster till att förbättra sina kunders värdekedjor.

Vi har intervjuat Anders Bohlin , Sales Manager.

Historiskt har Element Logic förknippats tätt med AutoStore, hur skulle du beskriva det idag?

Autostore är vår kärnprodukt, och allting vi utgår från har en Autostore centralt i lösningen, men trenden, och där vi ser behovet hos våra kunder, har vuxit till mer än bara en stand alone AutoStore. Så det är mycket kringutrustning, upstream och downstream som vi numera har med i vår portfölj, och det är en av anledningarna till att jag hamnade på Element Logic för att ta med den kompetensen in i företaget. Allting ifrån inbound-hantering, med bansystem och splitsystem till olika zoner, självklart en AutoStore, och sen allting som behövs kring en AutoStore, ex.:  kartongresningsmaskiner, kartongförslutningsmaskiner och all typ av kringutrustning som du behöver för din process när du plockar och packar.

Så vi tar i regel ett totalansvar nu medan om du går tillbaka några år så var vi bara en Autostoreleverantör. Det är dock viktigt att poängtera att vi säljer inte bara en kartongresare, det är fortfarande kopplat till en AutoStore i grunden.

Vidare, om du skulle fråga oss kring ett automatiserat pallhöglager så är det tveksamt om vi skulle göra det, utan det rör sig kring lösningar för enstycksplockning, men vi kan inkludera manuella zoner också om det är så att våra kunder önskar en totalleverans. Vi ser att våra kunder vill hålla nere antal leverantörer och antal interface och jobba mot enbart en leverantör, med enkelheten att ha en kontaktperson. Försöker att inte integrera annan typ av lagermotorer exempelvis miniload, utan försöker hålla sig till en typ av ”plockmotor” – AutoStore.

Hur ser det ut med IT och datafångst?

Vår helt egna produkt är e-Manager, som är ett warehouse control systemet. Där har vi byggt in hela vår kompetens genom alla år som vi jobbat med Autostore, det är en tailor made mjukvara som är optimerad utifrån ett AutoStore-perspektiv och som vi ser är en stor konkurrensfördel.

Använder ni samma mjukvara för att styra bansystem och inleverans och andra resurser?

Ibland, vi utvecklar vi vår mjukvara där också, och har ett mellanlager, ett material flow control system också, som ibland används. Är det enklare styrning så är det vi som sätter specifikationen och lösningen och kraven och sen arbetar man på PLC-nivå mellan WMS och exempelvis banleverantörer, och så får våra underleverantörer programmera sina delar och syr ihop det.

Vi försöker att inte köra för mycket ”over engineering” utan ”keep it simple”, vilket jag skulle säga att ganska många automationsleverantörer inte håller sig efter utan man försöker automatisera in till sista lilla procent. Detta tycker jag innebär en risk och ökad kostnad; håll det på rätt nivå med en bra instegsmodell och automatisera rimligt.

Ser ni någon fördel att välja ut en process för att börja automatisera?  

Tittar man på processerna i ett lager rent allmänt så är det plock och pack som är mest löneintensivt, så för mig är det oftast logiskt att man börjar där, det är där du har mest OPEX. (Operation Expense red.anm). Det är en investeringstung automation men det är också där du får mest return of investment.

Men för varje projekt och för varje kund så måste hela deras verksamhet analyseras för att se vart de har sina ”pains” och utifrån det ta ett beslut om i vilka områden man börjar med. Väldigt ofta så ser vi att det är inom plock, pack och sortering för utleverans som man börjar. Många mindre kunder till oss börjar med en enklare paket-/påssortering som steg 1 och att man sedan kopplar på plock- och packprocesser eller om man gör det samtidigt i steg 1.

Är returer svåra att automtisera?

När det gäller returer är det fullt naturligt att hantera i våra system. Våra system inkluderar mer eller mindre alltid en form av returhantering, där du matar tillbaka gods i form av returer, som en form av vanlig inleverans. Fördelen är att dom produkterna du lagrar tillbaka blir prioriterade när det blir plock på en sådan produkt. När du lagrar tillbaka styckegods i en back eller avdelad back, så hamnar de produkterna på toppen i en AutoStore vilket innebär att det kommer vara dom som plockas först i nästa läge, så du får dina returer snabbt tillbaka ut till kund. Vid en AutoStore så räknar jag alltid med att returhanteringen hanteras i systemet.

Hur fungerar Autostore med A, B, C frekvensklassificering?

När det gäller picking zon a, b och c så har vi många kunder som väljer att placera allt i Autostore men vi ser allt fler som väljer att plocka produkter med hög frekvens utanför AutoStore. Det är viktigt att ha koll på konsolidering när man bryter ut frekvenslagda gods, konsolidering är i sig en ganska knölig process i ett lager. Många gånger kanske vi börjar med en kund där vi lyfter ut de mest högfrekventa artiklar, men även många kunder med lite tid ser att processen blir så mycket enklare om du kan slutföra mer utav dina orders direkt. Allt detta finns med i vårt tänk och många gånger kan det vara en ekonomisk fråga också, hur stor startinvestering du vill ha. 

 
Vilka är kundernas viktigaste kriterier när de utvärderar automation?

Opex/driftkostnad är prio 1. Det är alltid högt på agendan och med det även effektivisering -> minska kostnad och öka effektivitet helt enkelt.

Er lösning är ju väldigt yt-effektiv..

Ja absolut, men om man ska prioritera så ligger ändå opex högst på listan. Men det finns ju många olika drivkrafter i ett projekt, som att inte behöva byta lager, att inte behöva bygga ut, utan istället då på en liten yta få plats med fler artiklar. Ytterligare en viktig parameter är skalbarhet; att du inte behöver sikta 7 år fram i tiden utan kan börja betydligt närmre i tid. Detta gör att du dels håller nere investeringsnivån, dels att du kan växa med din verksamhet.
En stor anledning till AutoStores framgång är de helt andra ledtider jämfört med andra automationsteknologier, att på kort tid kunna skala upp din verksamhet beroende på hur utvecklingen. En annan parameter är kvalitetshöjning och förbättrat kundlöfte i och med ökad leveransprecision. Det finns många parametrar och det är olika för olika kunder men opex ligger alltid i topp som viktigast kriteriet.

Hur planerar ni ett automationsprojekt?

Allting börjar med att förstå ett nuläge, förstå kundens verksamhet, förstå hur de jobbar och vilka processer de har idag:


1. AS-IS. Förstå as-is, vilket vi gör genom att börja med en data-analys, för att förstå hur orderflödet ser ut och vad de har för behov i form av order, orderrader m.m. Förstå driftmönster över ett helt år, vart är peakarna och vad som är dimensionerande för det dynamiska behovet i en anläggning. Förstå vilka processer man har idag och vilka processer kan man tänka sig att jobba bort. Bara för att man gör någonting på ett visst sätt idag så finns det ju optimeringar och effektiviseringar runt om kring processer. Där brukar jag vilja utmana kunderna! Effektiviteten sitter ju någonstans i processen, exempelvis tittar vi på en packprocess, ”måste vi ha en print out på en följesedel eller kör vi elektroniskt?” ”Måste vi sätta på shipping label manuellt i samband med att vi försluter en kartong eller gör vi det downstream”?

2. TO-BE, resonera kring hur ser framtiden ut när det kommer till tillväxt, utveckling, vilka kunder har du (B2B, B2C) etc. Vi resonerar gemensamt med kunden hur deras business plan ser ut framöver. När vi gemensamt förstått vad de kommer ifrån och vart de ska, börjar vi med konceptdesignen och sedan tar projektet följande steg:

3. Konceptdesign
4. Lösningsförslag och offerter
5. Beslut/kontrakt eller mer detaljerad desginfas
6. Beslut/kontrakt

Hur lång tid tar det från as-is till kontrakt kan variera kraftigt men typiskt är ungefär 6 månader. Som snabbast kan du vända runt ett projekt på 3 månader, från att startat med as-is analysen till att du kan gå i mål. Men vi har även projekt som pågått under flera år för att det handlar om att plantera frön, förstå och växa med kunden. 

Hur lång tid från order till leverans?

Allting hänger ihop med storleken på anläggningen men historiskt sätt har det legat någonstans från det att du har signat kontrakt till att ha ”go live” så har det legat mellan 6 och 9 månader. Idag har leveranstider på vissa material ex aluminium gått upp något så de tiderna har ju skjutits lite, så idag är det nog snarare mellan 9–12 månader. Det är någonting som är föränderligt i och med råmaterial men det är relativt snabba cykler när det kommer till AutoStoe om man jämför med exempelvis skyttelteknologi, som jag arbetat med tidigare, där man pratar om betydligt längre cykler.

Vilka är de tre nyckelfaktorerna för att få ett lyckat projekt?

I grund och botten handlar det om att förstå kundens verksamhet och ha koll på data och hur verksamheten ser ut. Jag tycker att ”keep it simple” är en bra succéfaktor, att inte ha för mycket ”happy engineering” utan att automatisera rimligt. Change management är väldigt viktigt från kunden perspektiv, det är en stor förändring som kommer ske. Att få med sig personalen är nyckeln till framgångsrika projekt. Jag har jobbat en del i Tyskland tidigare och där hade man olika kategorier av kunder; en kund som vill att det ska fungera eller en kund som inte vill att det ska fungera;) Man kan säga att det finns kunder där antingen så genomför man projektet ihop eller så ser kunden det som att det är leverantören som endast ska leverera. Samarbetet är med andra ord superviktigt! Där tycker jag vi är starka och vi jobbar väldigt hårt med våra samarbeten, sen handlar det såklart om att leverera.

Hur tycker du att beställarkompetensen är?

Extremt varierad, det är ganska mycket rotation på nyckelpersoner inom företag så jag tycker att kompetensen har gått upp ganska kraftigt. Sen så bidrar ju ni (ProFlow) och övriga konsulter med att hjälpa till att höja nivån i projekten. Sen är det såklart beroende på vilka kunder det är, ex start ups så kanske inte beställarkompetensen är så hög medan jobbar du med äldre bolag med större organisationer så är det oftast annat.

Vilken är er bäst säljande produkt?

AutoStore är vår kärnan och självklart vår nr 1, med tillhörande mjukvaran e-Manager (som är vår egen produkt). 

Vad säger du är era gränser när det kommer till e-Manager, tycker ni exempelvis att det ersätter ett WMS?

Nej det ersätter inte ett WMS. Vårt huvudfokus är att ha en mjukvara som är helt optimerad för att köra AutoStore och för att styra de andra zoner förlitar vi oss på de andra WMS-leverantörerna som finns på marknaden. Vi har över 40 integrationer mot olika WMS-system där vi har standardinterface. Det har vi sett är ett vinnande koncept. Vi är alltså ett Warehouse control system för AutoStore men med en ökad styrning runt omkring AutoStore i form av banor och maskiner.

Det finns en del WMS-leverantörer som tycker de klarar av det också men då ska man kolla på produktiviteten och effektiviteten i AutoStore. I Sverige är det extremt sällan men det finns någon anläggning som kör utan e-Manager men 98% av de anläggningar vi levererat till har vi även levererat e-Manager. Men vi är inte främmande att leverera utan e-manager om det är ett krav från kunden, men jag ställer mig lite frågande till det. Dels på grund av vår expertis men dels också från ett kommersiellt perspektiv då vi inte kan garantera prestandan när vi inte har hela styrningen.

Vilken är er mest innovativa produkt?

E-Manager men vi har även en produkt som heter e-Operator där man ersätter operatörerna, dvs robotplock. Vi har lite pilotprojekt igång på det just nu där man då har robotar som plockar från portarna i stället. Vi jobbar ganska tätt med ett företag som heter Right Hand Robotics där vi har ett samarbete men där vi ansvarar för mjukvaran och som är en del av vårt mjukvarupaket. Den finns nu i gång på Solar och även på en anläggning i Tyskland. Det är fortfarande under en viss utveckling men det finns många förfrågningar så stort utvecklingsfokus läggs där. Detta kommer vi se betydligt mer utav framöver. Sedan investerar mycket i e-Manager, e-Operator och vårt mellanlager e-Controller

Vad är nycklarna för att få en effektiv AutoStore?

Det handlar om att skapa tryck till operatörer, att alltid se till att operatörer har rätt uppdrag att jobba med.

Vilken del tycker du är den minst utvecklade delen i ett lager?

Inbound-delen, allt från lossning från containers/pallar, till splitpunkter, till om det ska in på plock eller buffer eller till en automationslösning, dessa delar är fortfarande mycket manuellt arbete och ganska löneintensivt.

Vilka traditionella delar tror du kommer bli ersatta av autonoma robotar (Autostore, AGV-truck, plockrobot etc.)?

I första hand plock -> goods to person men även ersättning av A-B transporter, även om det inte alltid kommer ersätta bansystem och conveyorlösningar så kan det ta bort vissa delar. Robotar som hämtar och lämnar på bansystem för att frigöra golvyta till exempel. 

Hur tänker ni kring miljö och de utmaningar tex textilbranschen har framförsig med ökade krav på återvinning?

Det finns lite olika delar men man kan ju börja med en sak som effektförbrukning/elförbrukning där vi har den absolut mest energisnålaste produkten på marknaden. Vilket är en jätteviktig del i en totallösning och framför allt i en total opex på både kostnad och miljöavtryck. Sen finns det andra aspekter så som arbetsmiljö och ergonomi och kanske även returer; att få en låg kostnad för returer har också någon form av miljöavtryck, att inte slänga produkter. Vi uppmuntrar våra kunder att köra inkommande returer i systemet. Är det logik att skicka returer till Baltikum för att sortera, märka och skicka tillbaka? Ser nog inte ut så om fem år! 

Vi väntar på första kunden som jobbar med distribution av begagnade produkter, där vi ser att våra produkter är optimala att hantera ett sådant flöde. 

Vad är det bästa sättet att lära sig mer om automation över huvud taget?

Mässor för att få en bra inblick i automation och inspiration. Sen pratade jag ju lite om att det är rotation på arbetsmarknaden så nätverken och antalet referenser växer ju ganska kraftigt. Så att använda sig av sitt nätverk och titta på hur andra har löst sin logistik är en väldigt bra källa till att lära sig. Sen spelar ju ni som konsulter (Proflow) en viktig roll också då ni har jobbat med olika teknologier och sett mycket olika verksamheter, så konsulter är också en bra källa till att få bättre förståelse för automation och logistik.

Vilken tycker du är den bästa automationsmässan i Europa?

LogiMAT, ProMAR och CeMAT, men man får inte att glömma de svenska mässorna, jag tycker Transport & Logistik håller en väldigt bra nivå!

Kan du beskriva en drömkund? När skulle du vilja bli kontaktad? Finns det en minimibudget för att kontakta dig?

Vi är ganska försiktiga med att säga att det finns en specifik drömkund då vi jobbar brett över alla branscher och segment. Det som jag tycker är viktigt, stimulerande och kul är att jobba med kunder som sätter logistiken i centrum, som en väldigt viktigt och strategisk del i affärsmodellen. Det är alltid lite tuffare att jobba med dem som ser logistiken som ett nödvändigt ont. Sen är det generellt trevligt med kunder som växer snabbt och kontinuerligt behöver anpassa sin logistik. Men även de kunder som idag tittar på automation och sin logistik för att de vill växa och bli framgångsrika, eftersom det är en så stor del många gånger av kostnaden på sista raden.

 
Finns det något marknadssegment i Sverige som är hetare än något annat idag?

Vi jobbar över alla segment och vissa växer ju snabbare än andra. Frågar du mig samma fråga om ett år kanske du får ett annat svar, men just nu är det e-handel generellt över segmenten har en väldigt kraftig tillväxt. Hela digitaliseringen som pandemin har påskyndat är odiskutabelt ett kraftigt växande segment i Sverige. Sen har ju även 3PL-verksamheter fått en automations boom som heter duga, att man vågar gå på lite kortare kontrakt och vågar automatisera, det är en ganska stor förändring på väldigt kort tid. Vi jobbar ganska mycket med 3PL just nu. Vi har stora projekt med DSV, Schenker, Postnord, Aditro, Emotion Logistics. Vi jobbar både med stora internationella 3PLare men även de lite mindre lokala, de som faktiskt var startpunkten som fått de stora att kliva efter.


Så de största segmenten som jag ser just nu är hetast är E-handlare och 3PL, men inte att förglömma industrikunderna som vi också har men de är inte lika ”heta”. 

Tack Anders Bohlin för att du tog dig tid!

ProFlow hjälper er att hitta smarta logistiklösningar, oberoende automationsgrad på lagret.
Automation handlar inte om ett antingen eller, utan att hitta lösningar som passar just ert behov, och därmed rimlig investering i förhållande till er affär.