Skip to content

Senior Advisor

Våra seniora logistikkonsulter finns här för er när ni behöver tillgång till gedigen logistikkompentens. Det kan vara som en permanent plats i en advisory board eller genom att ge en second opinion på ett logistikkoncept innan det driftsätts. Allt för att ni ska kunna känna er trygga i att beslut fattas på goda grunder och med stöd från mångårig logistikerfarenhet.