ProFlow engagerar sig i ett flertal projekt och initiativ som relaterar till cirkulära materialflöden och hållbarhet

ProFlow jobbar för en hållbar framtid, där vi ser att logistik är en möjliggörare för den cirkulär ekonomin, i praktiken.
Vi uppskattar möjligheten att få jobba med andra engagerade inom området, knyta kontakter och ta del av erfarenhet och kompetens. I dessa projekt ser vi att vår kompetens inom effektiva materialflöden kommer till användning.

 Vi är ute efter nya projekt som jobbar för en bättre värld, så hör av er till oss om ert projekt behöver processexperter.

Pågående Engagemang:
Logistisk nätverkslösning för regionalt återbruk

Easycom, Elanders och ProFlow har inlett ett samarbete med syfte att ta fram generiska, innovativa och skalbara logistiska nätverkslösningar som både är bra för konsument, varumärkesägare och planeten. Vi tror generellt att framtida nätverk innehåller fler noder närmare försäljningsmarknader både för att minska kostnader men även för att få mindre påverkan på miljö.

Där tror vi också att regionalt återbruk är en central del för att få det att fungera, att planering och tekniskt stöd behöver utvecklas och att det behövs nya tjänster på marknaden. Just nu söker vi varumärkesägare som är intresserade av att delta och testa lösningar globalt då vi tror att det bästa sättet att lära sig på riktigt är att just testa.

Innovativ packmaskin för minskat emballagesvinn

ProFlow är samarbetspartner till OptiBinary och Kvadrat Inkubiks prototypbygge av en packmaskin som ska minska svinn och luft i paketen genom att kunna tillverka emballage efter varje pakets unika storlek utan att skära bort material, i hastigheter runt 1000 paket/h.

ProFlow är processrådgivare och lagerflödesexpert i samarbetet och blir en viktig pusselbit för att kunna leverera en lösning som funkar ute på lagret. Färdigställd maskin kommer leda till att mindre *luft transporteras, *emballageanvändning, *material att återvinna, *emballageinköp och *hantering. Målet för 2022 att tillsammans med en pilotkund starta en prototyptillverkning, hör av er vid intresse att medverka i projektet. Läs mer om caset här.

En återbrukstjänst för värdeskapande av kasserade textilprodukter

Nordiska Textilakademin, Easycom och ProFlow har inlett ett samarbete med syfte att ta fram en tjänst som förenklar återcirkulation av kasserade plagg genom att sammankoppla reklamations- & returhanteringen med reparatörer och nyförsäljning där hantering tillkommer först när varan är pånytt såld.

Den absolut största miljöpåverkan sker vid produktion av plagg, att möjliggöra cirkulation av plagg blir en viktig komponent i att minska miljöpåverkan framåt. Vi tror att ge kasserade plagg nytt liv genom lagning och tvätt, där lönsamhet är nyckelordet, är ett viktigt steg på vägen. Genom att separerar information om varan och hur den behöver åtgärdas med den fysiska hanteringen är det möjligt att skapa en demand-triggad cirkulär affär och optimalt görs det i lokala nätverk nära kund med så få flyttar som möjligt.

För att hantera reklamation, returprocess, lagring, plock & pack och skeppning till reparatör och kund på ett effektivt, spårbart och säkert sätt är ett bra systemstöd är centralt.

Pilot inom Borås textilbransch planeras under våren 2022, vi söker fler varumärkesägare som är intresserade av att delta och testa lösningen lokalt. Vi tror att det bästa sättet att lära sig och skapa en riktigt bra tjänst är att börja skapa och testa.

Secondhand.se

Med Erikshjälpens secondhand.se få jobba med deras cirkulära materialflöden, där vi lära och ta del av deras erfarenhet och kompetens, samtidigt som vår kompetens inom effektiva materialflöden kommer till användning.

Closers initiativ för framtidens hållbara e-handel

 En mängd aktörer från olika delar av svensk handel samlas i Closers och ReLogs satsning för omställningen mot framtidens e-handel. Genom forskning och innovation vill man gemensamt uppnå en resurseffektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa. Än så länge är ProFlow inte aktiv i något projekt men hoppas kunna bidra under 2022.

Projekt Återbruksprocesser, Chalmers

Projektnamn: Effektiva och värdeskapande återbruksprocesser för ökad cirkulär produktanvändning. Projektet ska leverera konkreta rekommendationer och verktyg för att effektivisera återbruksprocesser och säkerställa ett högt attraktionsvärde för återbrukade produkter.

Det hållbara lagret

Exjobb under VT 2022 av Moa Liljevall, Borås University.
En kartläggning och sammanställning nuläget samt framtidsambitioner hos e-handlare. Tanken är att det ska resultera i en sammanställning av konkreta handlingar som företag kan implementera för ett klimatneutralt lager.