Skip to content

Logistiksrådgivning och utbildning ledde till glada medarbetare

secondhand.se

Secondhand.se är Erikshjälpens online butik. Erikshjälpen Second Hand är en viktig del i kedjan, där kommer en stor del av pengarna in som används i olika biståndsprojekt både i Sverige och ute i världen. 1990 öppnade första butiken och sedan 2018 finns  secondhand.se – var du än är, när du än känner för att handla cirkulärt. Secondhand-försäljning genererar ett överskott som går till Erikshjälpens biståndsprojekt men second hand verksamheten har också två andra viktiga mål; ett socialt mål och ett miljömål. På Erikshjälpen Second Hand finns volontärer, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställda som alla ska hitta vägar till personlig utveckling och få ett sammanhang i vardagen. 

Utförda
tjänster

Senior Advisor
Utbildning

UTMANINGEN

Secondhand.se ökar med över 100% per år, vilket innebär stora logistiska utmaningar. Det finns stora expansionsplaner, och ett flertal satsningar behöver göras för att öka kapaciteten inom en rad olika logistiska processer och säkerställa systemlösningar för att göra den ambitiösa expansionsplanen möjlig.

Varje artikel är unik och får sin unika identitet i lagerflödet. Inleverans är en komplex aktivitet med sortering, kategorisering, tvätt och värdering, sedan återstår fotografering och registrering på hemsidan där varan blir sökbar.  

”Vi har oändligt med SKU, varje produkt är unik” – Martin Borgvall, Produktionschef

SAMARBETET

ProFlow har under 2021 påbörjat ett samarbete med secondhand.se som deras logistiksrådgivare. Under hösten har ProFlow bland annat genomfört en grundkurs inom lagerflöden, genomlysning av dagens lagerlayout och gjort en lagerkategoriseringsanalys.

”Er utbildning har verkligen varit uppskattad och väckt många tankar i medarbetargruppen. Det har kommit upp på ett gäng medarbetarsamtal som något av det roligaste under året, stort tack för det!” –Frida Espes, E-handelschef

Secondhand.se ser ett värde av att ha en lättillgänglig extern logistikkompetens där de kan bolla idéer och få second opinions.

CIRKULÄRA MATERIALFLÖDEN

ProFlow ser er Erikshjälpen som en mycket positivkraft i samhället och hoppas att ProFlows stöd stärker secondhand.ses position på online second hand marknaden.

ProFlow vill jobba för en hållbar framtid, där vi ser att logistik är en möjliggörare för den cirkulär ekonomin, i praktiken. Vi uppskattar att få jobba med Erikshjälpen och deras cirkulära materialflöden, där vi får lära och ta del av deras erfarenhet och kompetens, samtidigt som vår kompetens inom effektiva materialflöden kommer till användning.

Läs mer om våra tankar kring cirkulär logistik.