Skip to content

Det hållbara lagret

Intresset för att integrera lagerverksamhetens aktiviteter
 företagets miljöarbete är tilltagande

Under våren 2022 skrev Moa Liljevall sin master uppsats hos oss på ämnet: ”Det hållbara e-handelslagret”.

Vi är imponerade över vilket jobb hon gjort inom ett relativt odokumenterat område!

Uppsatsen visar på att det finns väletablerade arbetssätt inom social och ekonomisk hållbarhet, däremot framkommer det en brist på tydliga bedömningsmodeller, förhållningssätt och uppföljning vad gäller miljö inom lagerverksamhet.

Moa: ”- Även om lagerverksamheten inte är den största del med störst påverkan i försörjningskedjan gäller det att få med alla i hållbarhetstänket, att ha med sig tänket i alla sina processer för att kunna nå sin hållbarhetsmålsättning på ett så optimalt sätt som möjligt. Då är det viktigt att hållbarhetsambitionerna verkligen genomsyrar hela företaget, inklusive lagret.”

Moa finner ett tilltagande intresse för att integrera lagerverksamhetens aktiviteter i företagens miljöarbete, där hon rekommenderar att ta avstamp i följande fyra områden;

📍Lagerprocesser

  • Automatisering och manuell processhantering
  • Förpackningsoptimering
  • Återvinningsincitamentet
  • Återbruk inom returhantering

📍Lagerbyggnad

  • Inre miljö
  • Yttre miljö
  • Omliggande miljö

📍Interna och externa relationer

  • Motivering av hållbara arbetssätt
  • Integrering av tvärfunktionella samarbeten
  • Samarbete mellan partners inom försörjningskedjan

📍Rapportering och uppföljning

Moas arbete syftade till att granska och kartlägga hållbarhetsperspektivet inom operativa så väl som strategiska aktiviteter inom lagerverksamheten. Handledare är Daniel Ekwall på Borås Universitet och Johanna Linder på ProFlow.

🔜 Vi fortsätter jobba med Moa för att ta fram direktiv kring hur det hållbara lagret uppnås, stay tuned!