Skip to content

Logistiksrådgivning för cirkulära flöden

Vår linjära ekonomi behöver i allt större grad ställas om till cirkulär, det kräver kunskap om flöden och förståelse för logistik för att säkra lönsamheten, så det blir hållbart på lång sikt. Proflow ser att logistik är en möjliggörare för den cirkulär ekonomin, i praktiken.

Proflow har många logistikkonsulter som jobbar med cirkulära flöden. Vi stöttar traditionell second hand att digitalisera, vi rådger start ups som vill reformera och vi har en lång rad utförda projekt inom hållbar och cirkulär logistik. Nedan följer kund case på ett par av de företag som Proflow varit eller är engagerad i.

COMPANY X


  • RFID-projekt hos globalt retailföretag,  400+ butiker, med mål att styra flödet av backar mellan lager och butiker. New Asset Management System implementerades, 100 % GS1 standard, RFID-tagg och streckkod som representerar GRAI-nummer användes andra lösningar var dockningsdörrar, automatisk registrering av inkommande och utgående. Lösningen omfattade runt 2 500 000 cirkulerande lastbärare.  
  • Optimering av  filmlådehantering
  • Internt cirkulerande pallsystem mellan lager för Dawa Däck
  • Ett flertal projekt med cirkulerande påfyllnadsbackar mellan centrallager och butiker där in- och utflöden optimerats.

SECONDHAND.SE

Secondhand.se är Erikshjälpens online butik. 1990 öppnade första butiken och sedan 2018 finns  secondhand.se. Secondhand-försäljning genererar ett överskott som går till Erikshjälpens biståndsprojekt men second hand verksamheten har också två andra viktiga mål; ett socialt mål och ett miljömål.

Utmaningen var att Secondhand.se ökar med över 100% per år, vilket innebär stora logistiska utmaningar. Det finns stora expansionsplaner, och ett flertal satsningar behöver göras för att öka kapaciteten inom en rad olika logistiska processer och säkerställa systemlösningar för att göra den ambitiösa expansionsplanen möjlig. Varje artikel är unik och får sin unika identitet i lagerflödet. Inleverans är en komplex aktivitet med sortering, kategorisering, tvätt och värdering, sedan återstår fotografering och registrering på hemsidan där varan blir sökbar.

”Vi har oändligt med SKU, varje produkt är unik” – Martin Borgvall, Produktionschef.

ProFlow har stöttat som logistiksrådgivare sedan 2021. Det har bland annat genomfört en grundkurs inom lagerflöden, genomlysning av dagens lagerlayout och gjort en lagerkategoriseringsanalys. ”Er utbildning har verkligen varit uppskattad och väckt många tankar i medarbetargruppen. Det har kommit upp på ett gäng medarbetarsamtal som något av det roligaste under året, stort tack för det!” –Frida Espes, E-handelschef. Secondhand.se ser ett värde av att ha en lättillgänglig extern logistikkompetens där de kan bolla idéer och få second opinions.

BJÖRK&FRIHET

Björk&Frihet är en ideell förening och samtidigt en av Sveriges största second hand-kedjor. De har verkat för internationell solidaritet, inkludering och miljö i över 50 år.

Varje år samlar de in ca 3 000 ton kläder, skor och prylar via återvinningscentraler, insamlingsboxar och egna butiker.

Björkåfrihet kom till oss för att de upplevde en problematik med sina nuvarande lagerprocesser vilket orsakade för hög fyllnadsgrad och svårigheter att hantera godset i rätt ordning. Speciellt problematiskt upplevde man inleverans, som snabbt blev fullt och skapade flaskhalsar, något som man ansåg förhindrade tillväxt.

Lagret ansvarar för ett flertal processer. Förutom själva lagringen så grovsorteras, finsorteras och värderas materialet för vidare leverans till våra butiker.

Genom gemensamma workshops med analys och processkartläggning identifierades förbättringsmöjligheter och en enklare logistikstrategi togs fram för att skapa balans i lagerflödet och öka genomloppstiden genom hela processen med fokus på att höja lageromsättningshastigheten.

Jerry, driftchef: ”Förutom bra konkreta förbättringsförslag både för lagrets processer och för andra delar av verksamheten så ökade även vår kunskap och förståelse om våra flöden. Vi fick med oss nya insikter och verktyg samt ett nytt sätt att titta på vårt flöde. Nu vill jag lära mig ännu mer om lagerprocesser!”

Vi på Proflow vill aktivt jobba för en hållbar framtid, där vi ser att logistik är en möjliggörare för den cirkulär ekonomin, i praktiken.
Vi uppskattar och efterfrågar projekt inom cirkulära materialflöden; där vi lär oss tillsammans med er som kund och samtidigt får användning av vår kompetens inom effektiva materialflöden.
Svinn-minimering är kärnan i logistik och därför ser vi oss som en given partner i ert arbete med cirkulära flöden.

Har ni koll på era processer och har ni rätt systemstöd för att hantera cirkulära flöden?