Kompetenshöjning med hjälp av ProFlow

ProFlow genomför även utbildningar och föreläsningar för inspiration och kompetenshöjning inom e-handelslogistik och lagerdesign, bland annat med lunchföreläsningar. Vi håller gärna i lunchföreläsningar med önskad inriktning för er företag, en kul aktivitet som bryter av vardagen på lagret.

Meds Apotek hade en lunchföreläsning 10/11 med inriktning AI och Robotar inom e-handelslogistik, då berörde vi följande ämnen:

När blir automation och robotar effektivare än manuella lager? Att det är lageryta, antal SKU och omsättning som är drivande parametrar.

Vilka coola robotar finns redan och vilka som är på väg in på marknaden.

Det är lätt att fokusera på plocket vid automation men det är en hel kedja som ska höra ihop och att insatser tidigare i kedjan (hos leverantör/vid inleverans) nästan alltid ger bra avkastning i effektivt plock, där tex Amazon förutser ordersammansättning och levererar in i plockhyllor enligt framtida orders. 

Hur AI kan användas för att effektivisera lagerhantering med hjälp av kundkorgsanalys, zonoptimering och klusterplacering.

Att smartness börjar bli ett begrepp, där en kundunik leverans med fokus på lågfriktion för kund snarare borde vara fokus, än de snabba leveranstider som skapar stress med tighta cut-off tider på lagret och ute i last-mile distributionen.

AI hjälper oss med beslutsunderlag för att ta realtidsbeslut så sent som möjligt. I kombination med processkvalitet i hela flödet kommer vi se fler och fler smarta logistiklösningar, oberoende automationsgrad.