Skip to content

Samlat e-handelsflöde gav skalbara och harmoniska processer hos Astrid Lindgrenbutiken

ASTRID LINDGRENBUTIKEN

Astrid Lindgrenbutiken är officiell butik för Astrid Lindgren produkter, godkända av Astrid Lindgren AB och har funnits sedan år 2000. Astrid Lindgrenbutiken är butiken för kloka små krumelurer och lekfulla stora barn, de har ett komplett sortiment av produkter från de flesta av Astrid Lindgrens karaktärer. Där hittar du allt från böcker, leksaker, kläder, inredning och mycket mycket mer.

Utförda
tjänster

Lagerdesign
Senior Advisor

 

UTMANINGEN

Astrid Lindgrenbutiken har de senaste åren haft en stark tillväxt sett till intäkt, antal orders och unika kunder. De var i projektets start trångbodda, hade två separata lokaler (Centrallager och E-handelslager), vilket medförde ökade flödestiden som slutligen resulterade i ökad kostnad per order. De båda lagerna delade även utrymme med lagring för parkverksamheten.

LÖSNINGEN

Lösningen som implementerades hos Astrid Lindgrenbutiken var att separera flödena mellan park och e-handeln, vi samlade även hela e-handelsflödet för att undvika transporter/rörelser utvändigt mellan olika byggnader. Detta medförde att flödena (inlagring, påfyllning till buffert, påfyllning till plock, plock, pack och utleverans) blev mer effektiva och harmoniska.

Med hjälp av expertis och referensbesök byttes även varubärare ut i plocklagret för bättre passa sortimentet men även göra plocket mer effektivt samt ha hjälpmedel som är skalbart.

PROFLOWS BIDRAG

En gemensam genomlysning av framtida behov gjordes och beslut togs att lägga fokus på medellång sikt. ProFlow bidrog med expertis, rådgivning och utbildning, för att tillsammans med Astrid Lindgrenbutiken arbeta fram en stabil och skalbar grund med processer, lagerdesign och lagerutrustning för att kunna möta den tillväxt som väntar på ett bra och strukturerat sätt.