Skip to content

Fraktupphandling sänkte kostnaderna med 16 %

Matting AB

Matting AB grundades 1970 och är en av Nordens största leverantörer av mattor för butik, kontor, offentlig miljö och industri. Matting AB erbjuder lösningar för att skapa hälsosamma arbetsplatser och tillgängliga miljöer, vilket inkluderar produkter som arbetsbord, ståmattor och sittmöbler. Matting AB har 36 anställda och 2018 uppgick omsättningen till 102 MSEK.

Utförda
tjänster

Fraktupphandling
Projektledning

Utmaning

Matting AB ville minska fraktkostnaderna samtidigt som de var måna om att hitta en transportör som de kunde bygga en välfungerande logistiklösning tillsammans med. Den största andelen av godset skickades som styckegods B2B inom Sverige och de nordiska grannländerna, men det förekom också försändelser till övriga Europa. Leveranser till privatpersoner hade ökat och behövde inkluderas i fraktlösningen.

Lösning

Under transportupphandlingen identifierades ett antal punkter som transportörerna skulle utvärderas mot, utöver pris. På så sätt säkerställdes att viktiga parametrar fångas upp, som att få en fortsatt effektiv hantering på lagret och att kunna möta kundlöftet. Transportupphandlingen resulterade i en beräknad besparing på 16 % mot tidigare fraktkostnad.

Proflows bidrag

ProFlow projektledde och genomförde fraktupphandlingen baserat på vår utvärderingsmetodik där vi analyserar transportörernas förmåga att leverera en lösning som ger ett bra pris så väl som passar företags övriga logistikhantering och kundlöfte.