Skip to content

Logistikutveckling hos Björk å Frihet

"Nu vill jag lära mig ännu mer om lagerprocesser!"

Björkåfrihet är en ideell förening och samtidigt en av Sveriges största second hand-kedjor. De har verkat för internationell solidaritet, inkludering och miljö i över 50 år. Varje år samlar de in ca 3 000 ton kläder, skor och prylar via återvinningscentraler, insamlingsboxar och egna butiker.

Björkåfrihet kom till oss för att få stöttning av en logistikonsult då de upplevde en problematik med sina nuvarande lagerprocesser vilket orsakade för hög fyllnadsgrad och svårigheter att hantera godset i rätt ordning. Speciellt problematiskt upplevde man inleverans, som snabbt blev fullt och skapade flaskhalsar, något som man ansåg förhindrade tillväxt.

 ”Förutom bra konkreta förbättringsförslag både för lagrets processer och för andra delar av verksamheten så ökade även vår kunskap och förståelse om våra flöden. Vi fick med oss nya insikter och verktyg samt ett nytt sätt att titta på vårt flöde. Nu vill jag lära mig ännu mer om lagerprocesser!”- Jerry Laursson, driftchef

Lagret ansvarar för ett flertal processer. Förutom själva lagringen så grovsorteras, finsorteras och värderas materialet för vidare leverans till våra butiker.

Genom gemensamma workshops med analys och processkartläggning identifierades förbättringsmöjligheter och en enklare logistikstrategi togs fram för att skapa balans i lagerflödet och öka genomloppstiden genom hela processen med fokus på att höja lageromsättningshastigheten.