Skip to content

Logistikutveckling, automationslösningar och terminaldesign hos Early Bird  

EARLY BIRD

Early Bird är en av Sveriges största last mile-leverantörer som erbjuder hemleveranser, retur- och C2C-tjänster som ska möta ökad efterfrågan på leveranserbjudanden. Proflow är Early Birds långsiktiga partner för utveckling och optimering av logistik.

 

”Med hjärtat i det fria ordet levererar vi för ett hållbart samhälle”, hållbarhet är viktigt för Early Bird och det en självklarhet att alla deras distributörer har kollektivavtal och deras miljöarbete grundar sig i Science Based Targets, vilket är ett trovärdigt sätt för företag att ansluta sig till målen för Parisavtalet.

 

Early Bird levererar paketen tidigt på morgonen med fokus på att vara ett snällare val för både miljö och människa. Varumärket använder sig av mediahusens leveransnätverket för morgontidningar till att leverera ut e-handelspaket. De erbjuder hemleveranser tidig morgon men även på kvällstid samt retur- och C2C-tjänster för att möta den ökande efterfrågan av leveranserbjudanden.

 

UTMANINGEN

Early Bird är en del av en bransch under omställning och det innebär utmaningar vitt och brett, högt och lågt. Internkompetens byggs upp men farten på utvecklingen kräver ytterligare resurser, både rådgivande kompetens och resurser för att få tiden att räcka till. Early Bird har tagit fram nya tjänster, utvecklat sitt erbjudande, uppdaterat ett flertal av sina (partners) terminaler, samtidigt som terminalnätverket ska sättas levereras stora mängder paket dagligen och nya upphandlingar vinns.

 

LÖSNINGEN 

För att kunna leverera ett konkurrensmässigt starkt och långsiktigt hållbart erbjudande behöver Early Bird bland annat implementera nya automationslösningar i sina terminaler, ta fram ny terminallayout och införa ny paketsorteringsprocess. 

”Vi behöver jobba med logistikutveckling på kort och långsikt, logistikglasögon behövs när vi jobbar med vår affärsutveckling. Lösningen är ett tätt samarbete mellan våra egna logistikresurser, som hela tiden blir fler och externa  experter så som Proflow.” – Pelle Lönn, VD

PROFLOWS BIDRAG

Proflow är en långsiktig partner för Early Bird och deras leveransbolag. Proflow arbetar ofta i workshops vilket uppskattats i organisationen, design av layout och nya processerna med automation är därför framtagna i gemensamma workshops där medarbetare från verksamheten deltar tillsammans med projektgruppen för att komma fram till optimala arbetssätt och lösningar.

Tack vare Early Bird-medarbetarnas kompetens av dagens flöden och processer i kombination med Proflows kompetens, statistik från förstudien samt erfarenheter av att implementera automation, skapas bra team där alla är delaktiga och bidrar till lyckade resultat.

”Jag vill även lyfta människorna på Proflow, de är inte bara experter utan exceptionellt duktiga på att komma in och bli en del av vårt team, de stärker våra medarbetare genom att inkludera dem i arbetet och detta bygger en stolthet och hög arbetsmotivation.”, Pelle Lönn, VD

 

Exempel på projekt hos Early Bird där Proflow medverkat:

  • Implementering av automation i existerande terminal där Proflow har varit med i förstudie och implementeringsprojektet som en del av projektgruppen, och där varit ansvariga för design av layout, process- och sorteringslösning. Ett implementeringsprojekt innehöll bland annat; design av lösning och process, detaljlayoutering, ram-up plan, kapacitetstest och processdokumentation.
  • Förstudie för att ta fram en terminallayout och en ny paketsorteringsprocess för en ny terminalbyggnad samt projektledning för denna implementering Projektledning för terminalutbyggnad.
  • Rådgivande roll i framtagning av det framtida transport- och terminalnätverket. Där vi tillsammans tittade på kunderbjudande, designkriterier så som miljöpåverkan, redundans, tidsfönster, ledtid och långsiktiga kapacitetsökningsmöjligheter och kostnader för att ta fram bästa lösningen.
  • Framtagning av flera nya tjänster och kunderbjudanden” från idé till att de implementerats, med fokus på att säkerställa en lönsam affärsmodell för tjänsten, välja och implementera IT-stöd samt operativa lösningar för Early Bird centralt och distributionsbolagen lokalt. I den iterativa utvecklingsmodellen var ansvaret att utöver att koordinera delprojekten även att stödja kompetensmässigt inom den kommersiella samt logistiktekniska utvecklingen.

EARLY BIRD OCH PROFLOW PARTNERSKAP 

Early Birds VD Pelle Lönn berättar:

”– Vi har funnit en trovärdig och genuin partner i Proflow, och med ”vi” så är det ju en större del av vår bransch än bara oss själva. Vi är i en bransch med existerande överkapacitet som reformeras och utvecklas och det behöves en partner som kliver in och guidar när det saknas kompetens eller resurser. Där passar Proflows hand perfekt i vår handske!”

 

”Jag vill även lyfta människorna på Proflow, de är inte bara experter utan exceptionellt duktiga på att komma in och bli en del av vårt team, de stärker våra medarbetare genom att inkludera dem i arbetet och detta bygger en stolthet och hög arbetsmotivation.”