”Det behövs inte fler teoretiker, nu behövs praktiker som gör!”

Citatet är från Maja Jakobsson (hon är en riktig citat-maskin!) på Miljögiraff som vi tackar för stöttning och inspiration under förra året när vi utvecklade våra tankar för att verkligen hitta vart ProFlow gör bäst nytta.

Så nu kickstartar vi 2022 med att lansera vårt nya affärsområde Cirkulär Logistik!

Returns, re-used, pre-owned, repairs, recycle… Reversed logistics börjar bli allt mer cirkulär och det för att eftermarknaden blir allt viktigare, både för att bemöta kundens förväntningar och för att klara hållbarhetsmålen. Vi anser att välfungerande cirkulär logistik grundar sig i en gedigen processkontroll, med stöd utav rätt IT-system, så här kan vi som logistikkonsulter hjälpa er.

Vi vill aktivt jobba för en hållbar framtid, där vi ser att logistik är en möjliggörare för den cirkulära ekonomin, i praktiken. Därför uppskattar och efterfrågar vi projekt inom cirkulära materialflöden; där vi lär oss tillsammans med er som kund och samtidigt får användning av vår kompetens inom effektiva materialflöden. Svinn-minimering är kärnan i logistik och därför ser vi oss som en given partner i ert arbete med cirkulära flöden.

Andra inspiratörer som vi fått bolla med är Leena Kossila, Peter Hietala, Christian Lundell mfl, stort tack för hjälpen att staka ut ProFlows väg och plats i det gemensamma arbetet för en hållbar logistik.

Läs mer om våra samarbeten, engagemang och tankar under våra tjänster >> Cirkulär Logistik