Skip to content

Design av centrallager i USA för Gudrun Sjödén

GUDRUN SJÖDÈN

Gudrun Sjödén designar och tillverkar bekväma och färgstarka plagg för kvinnor sedan 1976. Försäljningen sker i 22 butiker runt om i världen, via e-handel och postorderkataloger till kunder i över 70 länder. Företaget befinner sig i en fortsatt kraftig internationell expansion, särskilt i Tyskland, Kanada och USA. Företaget har tre centrallager, i Sverige, Tyskland och USA. I samband med etableringen av det nyöppnade lagret i Minneapolis, USA, stod Proflow för bland annat flödesanalys och lagerdesign.   

Utförda
tjänster

Lagerdesign
Flödesanalys

 

UTMANINGEN

Tack vare kraftigt ökande försäljning på framför allt de amerikanska och kanadensiska marknaderna behövde ett nytt centrallager etableras i USA. Lagret i USA utgör logistiknavet för hela den amerikanska marknaden, och kan med korta ledtider leverera till konsumenter, effektivt och hållbart. Etableringen av ett USA-lager har även minskat trycket på det svenska centrallagret. 

– Kompetent guidning, bra samspel och lyssnande. Ett gott samarbete på alla sätt. Att samarbeta med Proflow gör vår affär starkare, säger Ann Adelsson, vd, Gudrun Sjödén. 

Vidare beskriver logistikchefen Patrick Fridberg partnerskapet med Proflow: – Samarbetet med ProFlow fungerar mycket bra. Vi tävlar inte med varandra utan vi  lyssnar och tar del av varandras erfarenheter. Vi förstår varandra väl och det som blir överenskommet görs med kvalitet och i tid.

LÖSNINGEN

Inför etableringen av lagret i USA genomfördes även flödesanalys och förändringar på det svenska centrallagret i Stockholm, för att synkronisera och optimera logistikkedjan genom hela produktflödet. Med avstamp i detta arbete tog Proflow, i tät dialog med ansvariga på Gudrun Sjödén, fram layoutförslag för det amerikanska lagret.  

– Mycket bra att tydligt se för och nackdelar med de olika layoutförslagen, säger Patrick Fridberg, logistikchef, Gudrun Sjödén.

Designen av det nya USA-lagret påbörjades i januari 2022 och kunde startas upp sommaren 2022, enligt plan. Projektet kunde genomföras utan att den pågående verksamheten påverkades. Under hösten 2022 har Gudrun Sjödéns verksamhet på den amerikanska marknaden fått ytterligare fart, tack vare den väg genomtänkta logistiklösning Proflow tagit fram.  

– Hur Proflow ritade och hur vi tillsammans tänkte med de olika zonerna efter lokalens förutsättningar blev riktigt bra. Tillsammans löste vi de utmaningar som uppkom på ett bra sätt, säger Patrick Fridberg, logistikchef Gudrun Sjödén.  

PROFLOWS BIDRAG

Vid etableringen av Gudrun Sjödéns nya centrallager i Minneapolis, USA, stod Proflow bland annat för layout och design av USA-lagret samt stöttade vid implementeringen av verksamheten, med stort fokus på flödet från lager till butik eller konsument. Hållbarhetsperspektivet har genomsyrat projektet och samtidigt har effektiviteten ökats i hela kedjan. 

Proflows logistikdesigner Peter Javanainen: ”Att starta upp en ny verksamhet i USA är både spännande och roligt, speciellt när vi får jobba med så duktiga människor.”

GURDUN SJÖDÈNS OCH PROFLOW PARTNERSKAP 

Med ökande försäljning och fler internationella etableringar fortsätter Gudrun Sjödén och Proflow samarbete kring logistikutveckling för lönsamma och effektiva flöden med minimerad miljöpåverkan

Tillsammans identifiera och genomför vi löpande logistikutvecklingsprojekt. Vårt långa partnerskap har inneburit ett flertal projekt bland annat flödesanalys och förbättringar på Stockholmslagret, ny layout, IT stöd, flytt av buffert till extern byggnad mm.