Skip to content

Snabbgenomlysning av lagerverksamheten för anpassning till dagens kostnadskostym

MILJONLOTTERIET

Miljonlotteriet startade 1964 och är i dag ett av Sveriges äldsta lotterier. Syftet vid bildandet var, och är alltjämt, att skapa ännu bättre förutsättningar för IOGT-NTO att förverkliga drömmen om en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Utförda
tjänster

Lagerdesign
Senior Advisor

UTMANINGEN

VD Jonatan Hjort hade initierat ett projekt för att minska hanteringskostnaderna för lagerverksamheten, och ville benchmarka sin verksamhet gentemot liknande företag och konkurrensutsätta den gentemot 3PL-lösningar.

 

LÖSNINGEN

Snabbgenomlysning av lagerverksamheten: tillsammans med projektgruppen gick ProFlow igenom bokslutskostnaderna och tog fram hanteringskostnader och nyckeltal för lagerverksamheten. Utifrån vår erfarenhetsbank så kunde vi sätta in det i ett sammanhang och identifiera hur kostnadseffektiv nuvarande setup var, samt vart man kan sätta in åtgärder för att vässa verksamheten ytterligare. Dessutom kunde vi tala om hur det stod sig mot 3PL-upphandlingar för liknande verksamheter som vi genomfört i närtid.

ProFlow förstod direkt vad vi efterfrågade och gjorde en snabbanalys av vart vi befann oss i förhållande till marknaden och kunde värdera alternativa lösningar utifrån sin erfarenhet.”

PROFLOWS BIDRAG

ProFlow analyserade den verksamhetsdata som fanns tillgänglig, och förde samman med bokslutskostnader. Steg 1 var att konstatera att verksamheten idag var konkurrenskraftig, men att det som alltid finns möjlighet att slipa på processerna. Utifrån detta kom vi tillsammans med projektgruppen fram till 8 förslag på åtgärder för att minska mängden arbete och hur man kan disponera om lokalerna för att bättre passa dagens kostym.