Nu är det officiellt – ProFlows kund CoolStuff väljer Boxflow som ny 3PL partner!

ProFlow har hjälpt till under hela 3PL upphandlingsprocessen i syfte att ytterligare stärka CoolStuff beställarkompetens och kvalitetssäkra dess upphandling.

Dagens Logistik skriver om nyheten: https://dagenslogistik.se/coolstuff-flyttar-in-hos-boxflow-i-helsingborg/

Christian Omander, VD, CoolStuff:

Varför valde ni att ta hjälp från just ProFlow vid denna 3PL upphandling?

Vi har ett gott samarbete och förtroende sen tidigare med ProFlow och en 3PL-upphandling innebär så pass komplexa frågor att det är till stor hjälp att kunna plocka in extern expertkompetens.

Vad är enligt dig det man som beställare främst behöver tänka på vid upphandling och val av 3PL partner?

Det är viktigt att hitta en partner som har bra förutsättningar att lösa era logistikutmaningar, både nuvarande och framtida. Det gäller allt ifrån lokal, eventuell automation och lokalisering till kompetens och att du som kund passar in i 3PL-aktörens kundmix.

Vad tycker du ProFlow främst bidragit med vid er 3PL upphandling?

ProFlow har bidragit med expertkompetens genom att man har erfarenhet från båda sidor i 3PL-upphandlingar och tillhörande avtalsskrivning. Trots att vi på CoolStuff har god logistikkompetens i huset, så är det värdefullt att få extern input från personer som har gjort dessa saker många gånger tidigare.

ProFlow önskar CoolStuff och Boxflow fortsatt stort lycka till i samarbetet!