Skip to content

Lagerlyftet

Vilka flaskhalsar finns på ert lager och vilka nuvarande processer innehar förbättringsmöjligheter?
ProFlow har lång erfarenhet inom lager- och logistikdesign, processutveckling och optimering av lager och flöden.

Vanliga frågor som våra kunder Har ni ett välfungerande lager med stabila processer??

  • Har ni koll på var era flaskhalsar på lagret är idag?
  • Vill ni tidseffektivisera specifika arbetsmoment?
  • Funderar ni på att investera i en automation för en specifik process på lagret men vill veta om det är lönsamt?
  • Vill ni analysera nuvarande processer för att identifiera förbättringsmöjligheter för hela lagret?

Vi jobbar tätt tillsammans med er för att uppnå förståelse för era processer för att sedan arbeta fram ett förbättringsförslag som passar just ert lager eller logistikflöde. Vi jobbar med flödeskartläggning, processdokumentation, transaktionsinventering, dataanalys, tidsstudier och produktivitetsberäkningar för att uppnå kunskap för processoptimering.

Tidsstudie som konkret förbättringsverktyg

En tidsstudie hjälper er att synliggöra flaskhalsar på lagret och att identifiera såväl snabba som långsiktiga förbättringsmöjligheter.
Ni får detaljkunskaper om specifika arbetsmoment och resultatet möjliggör ett arbete med att effektivisera och förändra en studerad process. Vi hjälper er med en tidsstudie baserad på filmning eller en enklare klockstudie.

Vi använder oss bland annat av filmning som verktyg och systemstöd vid förbättringsarbete av fysiska processer. En fördel med att filma en process är att man får ett objektivt analysunderlag för varje specifikt arbetsmoment. I analyssteget efter filmningen blir det sedan mycket transparent och tydligt vilka arbetsmoment som ingick i studien. 

Lika självklart som att ni får ett sammanfattat resultat med tidsåtgång för de olika arbetsmomenten är att ni får behålla filmerna som en dokumentation för era processer. Detta möjliggör för er att på ett enkelt sätt kommunicera internt kring hur man vill arbeta. Med hjälp av ProFlows resurser och erfarenheter skapar tidsstudien ett beslutsunderlag för investering och förändring på lagret. 

 
Workshop Lagerlyftet

En workshop som fokuserar på ert lager och varuflöden med utgångspunkt i nuläget. Ihop med er och er personal går vi igenom hur er logistik fungerar idag, hur varuflödena är uppsatta och vad som kan förbättras.

Tillsammans hittar vi lösningar som kan genomföras i närtid.

Denna workshop är ofta använd av tex butikskedjor där man vill samla och sprida kompetens på flera olika siter.