Skip to content

Lagerlyftet

En workshop kring ert lager och varuflöden med utgångspunkt i nuläget. Ihop med er och er personal går vi igenom hur er logistik fungerar idag, hur varuflödena är uppsatta och vad som kan förbättras. Tillsammans hittar vi lösningar som kan genomföras i närtid. Denna workshop är ofta använd av tex butikskedjor där man vill samla och sprida kompetens på flera olika siter.