Välj en sida

RAKASTE VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Vi designar lager- och logistiklösningar och håller ett helhetsansvar vid effektiviseringar och lagerflyttar

Det innefattar bland annat:

  • projektledning
  • teknisk utredning
  • upphandling
  • stöd vid utveckling av IT-system
  • rådgivning vid nybyggnation och lokalisering

Vi arbetar både med små och stora kunder och projekten kan sträcka sig från punktinsatser till projekt över längre tid.

Ger bättre flyt åt företag som säljer via e-handel och/eller katalog

ProFlow har stor erfarenhet av lyckade logistiklösningar för företag som säljer på distans, både inom katalog och e-handel. Det är en utmaning att sälja på distans och det krävs effektiva flöden, från leverantör till kund för att lyckas. Kundkraven är dessutom olika beroende på om kunden är en konsument eller ett företag. För samtliga krävs dock en effektiv returprocess som inte bara har till uppgift att hålla kostnaderna nere utan som också ska bidra till förbättrad kundservice och merförsäljning. ProFlow kan utveckla och effektivisera inköpsmetoder, lagerprocesser och distributionsrutiner hos distanshandelsföretag.

Effektiva flöden för företag som arbetar med tillverkning

Att arbeta med tillverkning och vara leverantör innebär som regel att man omfattas av komplexa flöden. Optimering av varuförsörjningen med rätt varor i lager, tillämpning av LEAN, minimering av spill samt snabba kundleveranser är bara några exempel på krav och frågeställningar som ingår i det totala flödet för denna typ av företag. Det är mycket viktigt att bygga upp system för att kunna planera och styra dessa flöden samt att få informationssystem att samverka inom hela värdekedjan. ProFlow har en bred erfarenhet av att utveckla flöden inom hela varuförsörjningsprocessen för företag som arbetar med tillverkning.

Effektiva flöden för företag som säljer via butik

Inom retail hjälper vi till att utveckla flöden från leverantör till butik med fokus på ekonomi och kundservice. Företag som har egna butiker eller som levererar gods till franchisetagares butiker har stora möjligheter att optimera hela varuhanteringskedjan. För dessa aktörer är det mycket viktigt att minimera tiden från det att påfyllningsbehovet identifieras tills dess att leverans, mottagande och exponering av den aktuella varan kan ske. Inköpsrutiner, lagerprocesser och integrering av IT-system är några exempel på områden som ProFlow kan utveckla och effektivisera.

Affärsnyttig struktur för verksamheter inom terminal och transport

Terminalverksamhet kan definieras som en brytpunkt i en transportkedja i vilken en omlastning sker. Vanligtvis är omlastningen förenad med en sorteringsfunktion som ofta kräver extremt snabb hantering med inslag av både tekniskt avancerad utrustning och manuella insatser. ProFlow har stor erfarenhet av effektiva flödesprocesser för verksamheter inom terminal och transport och vet att det är viktigt med både hög toppkapacitet och flexibel bemanning. Vi hjälper till att utveckla såväl resursplaneringssystem och belastningsprognoser som informationstransparens och uppställningsytor. Vi kan dessutom tillhandahålla ett antal olika tekniska lösningar.

Effektiviserar flöden för grossister och andra leverantörer av handelsvaror

Som leverantör till andra affärsdrivande företag tar man på sig ett stort ansvar som kräver effektiva processer. Kunderna önskar ofta minimera sin kapitalbindning och sina fysiska lagringsvolymer utan att ge avkall på servicenivån. ProFlow är en trygg partner i arbetet med att skapa effektiva flöden för grossister och andra leverantörer av handelsvaror. Genom att exempelvis erbjuda en VMI-lösning (Vendor Managed Inventory) kan leverantören effektivisera flödet och ta ansvar för att påfyllningsfunktionen till en kund fungerar.

KONTAKTA OSS

Kontaktinformation

 
033-20 98 40
pro@proflow.se