Skip to content

Tjänster

Ett flöde som gör skillnad

Ett flöde som gör skillnad

Vi designar lager- och logistiklösningar inom hela supplykedjan och håller ett helhetsansvar vid effektiviseringar och implementation

Det innefattar bland annat:

Ger bättre flyt åt företag som säljer via e-handel

ProFlow har stor erfarenhet av lyckade logistiklösningar för företag som säljer inom e-handel. Det är en utmaning att sälja på distans och det krävs effektiva flöden, från leverantör till kund för att lyckas. Kundkraven är dessutom olika beroende på om kunden är en konsument eller ett företag. För samtliga krävs en effektiv returprocess som inte bara har till uppgift att hålla kostnaderna nere utan som också ska bidra till förbättrad kundservice och merförsäljning. ProFlow kan utveckla och effektivisera inköpsmetoder, lagerprocesser och distributionsrutiner hos distanshandelsföretag.

Effektiva flöden för företag som arbetar med tillverkning

Att arbeta med tillverkning och vara leverantör innebär som regel att man omfattas av komplexa flöden. Optimering av varuförsörjningen med rätt varor i lager, tillämpning av LEAN, minimering av spill samt snabba kundleveranser är bara några exempel på krav och frågeställningar som ingår i det totala flödet för denna typ av företag. Det är mycket viktigt att bygga upp system för att kunna planera och styra dessa flöden samt att få informationssystem att samverka inom hela värdekedjan. ProFlow har en bred erfarenhet av att utveckla flöden inom hela varuförsörjningsprocessen för företag som arbetar med tillverkning.

Effektiva flöden för företag som säljer via butik

Inom retail hjälper vi till att utveckla flöden från leverantör till butik med fokus på ekonomi och kundservice. Företag som har egna butiker eller som levererar gods till franchisetagares butiker har stora möjligheter att optimera hela varuhanteringskedjan. För dessa aktörer är det mycket viktigt att minimera tiden från det att påfyllningsbehovet identifieras tills dess att leverans, mottagande och exponering av den aktuella varan kan ske. Inköpsrutiner, lagerprocesser och integrering av IT-system är några exempel på områden som ProFlow kan utveckla och effektivisera.

Affärsnyttig struktur för verksamheter inom terminal och transport

Terminalverksamhet kan definieras som en brytpunkt i en transportkedja i vilken en omlastning sker. Vanligtvis är omlastningen förenad med en sorteringsfunktion som ofta kräver extremt snabb hantering med inslag av både tekniskt avancerad utrustning och manuella insatser. ProFlow har stor erfarenhet av effektiva flödesprocesser för verksamheter inom terminal och transport och vet att det är viktigt med både hög toppkapacitet och flexibel bemanning. Vi hjälper till att utveckla såväl resursplaneringssystem och belastningsprognoser som informationstransparens och uppställningsytor. Vi kan dessutom tillhandahålla ett antal olika tekniska lösningar.

ProFlow är länken mellan kund och leverantör

Att upphandla en automatiserad produktions- eller lagerlösning kräver både mycket tid och kompetens. Att flytta sitt lager till en ny lokalitet likaså. Vi är länken mellan kund och leverantör för att säkerställa att den slutgiltiga lösningen stöttar kundens verksamhet och behov. Alla verksamheter ser olika ut med olika tidskrav, investeringsmöjligheter och sortiment. Det som är gemensamt är krav på lönsamhet och att investeringarna som görs är långsiktiga och rätt strategiskt. ProFlow har hjälpt många bolag att öka sin beställarkompetens och kunnat stötta under förändringsresan, från start till mål.