Charlotte Elmquist har utsetts till ny VD för logistikkonsultbolaget ProFlow. Charlotte kommer närmast från en position som Supply Chain Director på Gapwaves i Göteborg och har lång erfarenhet av ledande befattningar inom logistik, Supply Chain och produktion.

ProFlow är ett oberoende logistikkonsultbolag som arbetar med att skapa effektiva logistikflöden för sina kunder. Genom engagemang och kompetens skapar ProFlow förutsättningar för goda affärer där varuflödet används i konkurrenssyfte för e-handelsföretag, 3PL, tillverkningsindustrin och handelsföretag med målsättning att göra kunderna till vinnare i snabb föränderlig värld. ProFlow har sedan starten 2006 ägts och drivits av Tommy Högberg, som nu går in i en roll som Senior Advisor i bolaget. Tommy har, tillsammans med sitt team, tagit företaget till att vara ett av de ledande logistikkonsultbolagen i Sverige.

– Framtiden känns oerhört spännande och ambitionen är, utefter vår värdegrund, ta ProFlow till nästa nivå. Tjänsteutbudet ligger helt rätt i tiden med tanke på efterfrågan av automation, digitalisering och att fler företag förstår betydelsen och konkurrenskraften i effektiva logistikflöden. 

Vi är därför väldigt glada över att hälsa Charlotte välkommen som ny VD till Proflow, säger Catrin Wirfalk, styrelsens ordförande. Charlotte har haft ledande befattningar inom Sourcing, Supply Chain, Logistik och Produktion. Under sin tid på Ericsson var hon också ansvarig för globala försörjningskedjor och leverantörsutveckling.

– Jag är väldigt glad både över förtroendet och utmaningen att gå in som VD i ProFlow.

Vår nya affärsplan är väldigt intressant, vi ska jobba långsiktigt med våra kunders varuflöden och göra dem ännu mer konkurrenskraftiga. Vi går in i en expansiv fas och jag ser väldigt mycket fram emot att jobba med teamet på ProFlow och utveckla bolaget tillsammans med dem, säger Charlotte Elmquist.

Charlotte tillträder 7 januari 2019