Välj en sida

LOGISTIKKONSULTER MED LÅNG ERFARENHET

ProFlow är ett oberoende konsultbolag med rötterna i e-handelsstaden Borås. Vi arbetar med att skapa strategiska flöden för företag i olika branscher med intensiv materialhantering och har sedan starten 2006 designat flera av Europas mest kostnadseffektiva lager. Vi tar ett större ansvar i våra affärsrelationer och vill vara en partner som erbjuder totalansvar för dina logistikfrågor.

Med hjälp av vår utvecklade processmodell kan vi snabbt och effektivt identifiera logistikbehovet hos dig som kund och därefter skräddarsy helhetslösningar eller göra kapacitetshöjande åtgärder efter ert behov. Målsättningen är att skapa strategiska affärsflöden som du som kund kan växa i och utvecklas med. Vår övertygelse är att effektiva logistikflöden öppnar nya möjligheter för snabbare tillväxt och ökad konkurrensförmåga.

VI HITTAR FLYTET I DIN VERKSAMHET

Vi på ProFlow erbjuder en stor samlad erfarenhet och bred kompetens inom logistik i Sverige, norden och övriga Europa. Hos oss jobbar logistikkonsulter med jordnära lösningar som du som kund kan växa i och utvecklas med. Vi har som grundläggande målsättning att ständigt förnya och förbättra, inte bara upprätthålla och förvalta. Vår övertygelse är att effektiva logistikflöden öppnar nya möjligheter för snabbare tillväxt och ökad konkurrensförmåga vilket gör kundens affärsutveckling mer framgångsrik.

TOMMY HÖGBERG

tommy.hogberg@proflow.se

+46 (0)33 20 98 50

VD & Senior Advisor

ALEXANDER GÄRDELÖV

alexander.gardelov@proflow.se

+46 (0)706 24 26 08

Konsult

MARITA LINDH

marita.lindh@proflow.se

+46 (0)33 20 98 40

Ekonomi och Administration

JÓN BENDER

jon.bender@proflow.se

+35 4 864 28 99

Representant Island

VÅR VISION

ENGAGEMANG

Att visa ett uttalat engagemang i allt vi gör är en djupt rotad värdering som bland annat tar sig uttryck i en effektiv processmodell, inspirerande medarbetare och optimal service. Genom att erbjuda ständig närhet till våra kunder blir vi en rådgivare att lita på i nöd och lust.

AFFÄRSUTVECKLING

För oss innebär kreativitet uppfinningsrikedom, förnyelse och en ständig strävan efter perfektion. Resultatet är att vi kan erbjuda våra uppdragsgivare kostnadseffektiva lösningar som både trimmar lagringskapaciteten, personaleffektiviteten och ger hela organisationen en mer strömlinjeformad design.

FRIHET

Vår uppgift är att förutse problem och skapa möjligheter genom att noggrant studera vår omvärld för att bättre förstå kundens behov. För vår egen del betyder friheten att vi har ett objektivt synsätt genom hela processen. Det är enbart möjligt om vi inte ingår i några heliga allianser med andra aktörer, på t.ex. IT-sidan. Det ger oss möjlighet att alltid föreslå den för uppdragsgivaren bästa logistiklösningen.

KONTAKTA OSS

Kontaktinformation

 
033-20 98 40
pro@proflow.se